Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Funderud Gartneri AS
Juridisk navn:  Funderud Gartneri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37097033
Løddesølveien 58 Løddesølveien 58 Fax: 37023852
4824 Bjorbekk 4824 Bjorbekk
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 945703210
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 12/15/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Tor Løvberg As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.21%
Resultat  
  
-64.1%
Egenkapital  
  
18.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.452.000 15.490.000 16.642.000 19.647.000 17.539.000
Resultat: 224.000 624.000 303.000 50.000 35.000
Egenkapital: 1.137.000 962.000 486.000 260.000 321.000
Regnskap for  Funderud Gartneri AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.452.000 15.490.000 16.642.000 19.647.000 17.539.000
Driftskostnader -16.155.000 -14.778.000 -16.240.000 -19.537.000 -17.323.000
Driftsresultat 297.000 712.000 403.000 111.000 216.000
Finansinntekter 19.000 16.000 14.000 20.000 11.000
Finanskostnader -93.000 -105.000 -114.000 -80.000 -192.000
Finans -74.000 -89.000 -100.000 -60.000 -181.000
Resultat før skatt 224.000 624.000 303.000 50.000 35.000
Skattekostnad -49.000 -148.000 -77.000 -12.000 -34.000
Årsresultat 175.000 476.000 226.000 38.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.790.000 1.787.000 1.608.000 1.753.000 2.141.000
Sum omløpsmidler 1.054.000 2.137.000 2.392.000 1.924.000 1.551.000
Sum eiendeler 2.844.000 3.924.000 4.000.000 3.677.000 3.692.000
Sum opptjent egenkapital 1.037.000 862.000 386.000 160.000 221.000
Sum egenkapital 1.137.000 962.000 486.000 260.000 321.000
Sum langsiktig gjeld 81.000 79.000 318.000 556.000 804.000
Sum kortsiktig gjeld 1.627.000 2.884.000 3.197.000 2.861.000 2.567.000
Sum gjeld og egenkapital 2.845.000 3.925.000 4.001.000 3.677.000 3.692.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.452.000 15.490.000 16.642.000 19.647.000 17.539.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 16.452.000 15.490.000 16.642.000 19.647.000 17.539.000
Varekostnad -7.191.000 -6.680.000 -9.271.000 -12.065.000 -9.918.000
Lønninger -4.706.000 -3.947.000 -3.137.000 -3.861.000 -3.652.000
Avskrivning -132.000 -122.000 -147.000 -196.000 -286.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.126.000 -4.029.000 -3.685.000 -3.415.000 -3.467.000
Driftskostnader -16.155.000 -14.778.000 -16.240.000 -19.537.000 -17.323.000
Driftsresultat 297.000 712.000 403.000 111.000 216.000
Finansinntekter 19.000 16.000 14.000 20.000 11.000
Finanskostnader -93.000 -105.000 -114.000 -80.000 -192.000
Finans -74.000 -89.000 -100.000 -60.000 -181.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 175.000 476.000 226.000 38.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 586.000 636.000 688.000 740.000 890.000
Maskiner anlegg 0 0 0 705.000 0
Driftsløsøre 618.000 548.000 629.000 0 995.000
Sum varige driftsmidler 1.204.000 1.184.000 1.317.000 1.445.000 1.885.000
Sum finansielle anleggsmidler 586.000 603.000 291.000 308.000 256.000
Sum anleggsmidler 1.790.000 1.787.000 1.608.000 1.753.000 2.141.000
Varebeholdning 520.000 916.000 837.000 759.000 686.000
Kundefordringer 287.000 926.000 1.147.000 767.000 421.000
Andre fordringer 120.000 178.000 294.000 245.000 312.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 128.000 117.000 114.000 154.000 132.000
Sum omløpsmidler 1.054.000 2.137.000 2.392.000 1.924.000 1.551.000
Sum eiendeler 2.844.000 3.924.000 4.000.000 3.677.000 3.692.000
Sum opptjent egenkapital 1.037.000 862.000 386.000 160.000 221.000
Sum egenkapital 1.137.000 962.000 486.000 260.000 321.000
Sum avsetninger til forpliktelser 81.000 79.000 78.000 76.000 84.000
Gjeld til kredittinstitutt 263.000 936.000 1.868.000 635.000 380.000
Sum langsiktig gjeld 81.000 79.000 318.000 556.000 804.000
Leverandørgjeld 814.000 1.344.000 837.000 1.453.000 738.000
Betalbar skatt 47.000 147.000 75.000 20.000 40.000
Skyldig offentlige avgifter 183.000 155.000 148.000 179.000 143.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 319.000 301.000 268.000 574.000 1.267.000
Sum kortsiktig gjeld 1.627.000 2.884.000 3.197.000 2.861.000 2.567.000
Sum gjeld og egenkapital 2.845.000 3.925.000 4.001.000 3.677.000 3.692.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -573.000 -747.000 -805.000 -937.000 -1.016.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
Soliditet 4 24.5 12.1 7.1 8.7
Resultatgrad 1.8 4.6 2.4 0.6 1.2
Rentedekningsgrad 3.2 6.8 3.5 1.4 1.2
Gjeldsgrad 1.5 3.1 7.2 13.1 10.5
Total kapitalrentabilitet 11.1 18.5 10.4 3.6 6.1
Signatur
25.03.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex