Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Funderud Invest As
Juridisk navn:  Funderud Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Thor Funderud Nordraaks vei 50B c/o Thor Funderud Nordraaks vei 50B Fax:
1369 Stabekk 1369 Stabekk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 820940482
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/9/2018 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-109.92%
Egenkapital  
  
-2.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -39.000 393.000
Egenkapital: 1.313.000 1.352.000
Regnskap for  Funderud Invest As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -33.000 -50.000
Driftsresultat -33.000 -50.000
Finansinntekter 0 449.000
Finanskostnader -6.000 -6.000
Finans -6.000 443.000
Resultat før skatt -39.000 393.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -39.000 393.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 787.000 0
Sum omløpsmidler 559.000 1.427.000
Sum eiendeler 1.346.000 1.427.000
Sum opptjent egenkapital 1.283.000 1.322.000
Sum egenkapital 1.313.000 1.352.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 1.346.000 1.428.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -50.000
Driftskostnader -33.000 -50.000
Driftsresultat -33.000 -50.000
Finansinntekter 0 449.000
Finanskostnader -6.000 -6.000
Finans -6.000 443.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -39.000 393.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 787.000 0
Sum anleggsmidler 787.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 787.000
Kasse, bank 559.000 640.000
Sum omløpsmidler 559.000 1.427.000
Sum eiendeler 1.346.000 1.427.000
Sum opptjent egenkapital 1.283.000 1.322.000
Sum egenkapital 1.313.000 1.352.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 1.346.000 1.428.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 526.000 1.351.000
Likviditetsgrad 1 16.9 18.8
Likviditetsgrad 2 16.9 18.8
Soliditet 97.5 94.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -5.5 -8.3
Gjeldsgrad 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -2.5 27.9
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex