Fundum As
Juridisk navn:  Fundum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 43 Topdalsveien 109B Fax:
4661 Kristiansand S 4656 Hamresanden
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Kristiansand
Org.nr: 998502454
Aksjekapital: 216.000 NOK
Etableringsdato: 4/24/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Kraft Rådgivning Og Revisjon As
Regnskapsfører: Vekstra Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
3342.65%
Resultat  
  
-38.81%
Egenkapital  
  
-209.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 2.341.000 68.000 102.000 18.000 3.741.000
Resultat: -558.000 -402.000 -56.000 186.000 146.000
Egenkapital: -178.000 162.000 528.000 493.000 285.000
Regnskap for  Fundum As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 2.341.000 68.000 102.000 18.000 3.741.000
Driftskostnader -2.970.000 -250.000 -483.000 -104.000 -3.594.000
Driftsresultat -629.000 -182.000 -380.000 -86.000 147.000
Finansinntekter 85.000 14.000 325.000 272.000 0
Finanskostnader -14.000 -233.000 0 0 0
Finans 71.000 -219.000 325.000 272.000 0
Resultat før skatt -558.000 -402.000 -56.000 186.000 146.000
Skattekostnad 93.000 36.000 91.000 22.000 -49.000
Årsresultat -465.000 -366.000 35.000 208.000 97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.559.000 1.468.000 424.000 49.000 1.218.000
Sum omløpsmidler 7.296.000 9.632.000 4.250.000 2.036.000 1.528.000
Sum eiendeler 8.855.000 11.100.000 4.674.000 2.085.000 2.746.000
Sum opptjent egenkapital -394.000 -54.000 312.000 277.000 69.000
Sum egenkapital -178.000 162.000 528.000 493.000 285.000
Sum langsiktig gjeld 4.000.000 5.736.000 2.875.000 800.000 800.000
Sum kortsiktig gjeld 5.033.000 5.203.000 1.272.000 792.000 1.661.000
Sum gjeld og egenkapital 8.855.000 11.101.000 4.675.000 2.085.000 2.746.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.297.000 19.000 42.000 18.000 3.700.000
Andre inntekter 45.000 49.000 60.000 0 41.000
Driftsinntekter 2.341.000 68.000 102.000 18.000 3.741.000
Varekostnad -2.416.000 0 -53.000 0 -3.352.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -2.000 -5.000 -5.000 -5.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -65.000
Andre driftskostnader -122.000 -245.000 -425.000 -99.000 -143.000
Driftskostnader -2.970.000 -250.000 -483.000 -104.000 -3.594.000
Driftsresultat -629.000 -182.000 -380.000 -86.000 147.000
Finansinntekter 85.000 14.000 325.000 272.000 0
Finanskostnader -14.000 -233.000 0 0 0
Finans 71.000 -219.000 325.000 272.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -465.000 -366.000 35.000 208.000 97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 257.000 164.000 128.000 37.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 40.000
Driftsløsøre 0 2.000 7.000 12.000 17.000
Sum varige driftsmidler 0 2.000 7.000 12.000 57.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.302.000 1.302.000 289.000 0 1.146.000
Sum anleggsmidler 1.559.000 1.468.000 424.000 49.000 1.218.000
Varebeholdning 4.863.000 7.444.000 3.806.000 1.396.000 1.287.000
Kundefordringer 0 16.000 24.000 0 0
Andre fordringer 2.389.000 2.171.000 318.000 637.000 75.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 44.000 1.000 102.000 2.000 166.000
Sum omløpsmidler 7.296.000 9.632.000 4.250.000 2.036.000 1.528.000
Sum eiendeler 8.855.000 11.100.000 4.674.000 2.085.000 2.746.000
Sum opptjent egenkapital -394.000 -54.000 312.000 277.000 69.000
Sum egenkapital -178.000 162.000 528.000 493.000 285.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000.000 5.736.000 2.875.000 800.000 800.000
Leverandørgjeld 9.000 161.000 665.000 56.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 50.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 4.000 10.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.025.000 5.042.000 603.000 726.000 1.611.000
Sum kortsiktig gjeld 5.033.000 5.203.000 1.272.000 792.000 1.661.000
Sum gjeld og egenkapital 8.855.000 11.101.000 4.675.000 2.085.000 2.746.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.263.000 4.429.000 2.978.000 1.244.000 -133.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.9 3.3 2.6 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.4 0.9 0.2
Soliditet 1.5 11.3 23.6 10.4
Resultatgrad -26.9 -267.6 -372.5 -477.8 3.9
Rentedekningsgrad -44.9 -0.8
Gjeldsgrad -50.7 67.5 7.9 3.2 8.6
Total kapitalrentabilitet -6.1 -1.5 -1.2 8.9 5.4
Signatur
04.06.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex