Funksjonell Vvs AS
Juridisk navn:  Funksjonell Vvs AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23380001
Martin Linges Vei 25 Martin Linges Vei 25 Fax: 23380005
0692 Oslo 692 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 944550739
Aksjekapital: 706.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 5/12/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Utvikling:
Omsetning  
  
15.96%
Resultat  
  
54.5%
Egenkapital  
  
3.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 24.881.000 21.457.000 19.521.000 18.657.000 17.690.000
Resultat: 3.694.000 2.391.000 1.754.000 1.863.000 2.063.000
Egenkapital: 942.000 906.000 870.000 765.000 1.673.000
Regnskap for  Funksjonell Vvs AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 24.881.000 21.457.000 19.521.000 18.657.000 17.690.000
Driftskostnader -21.178.000 -18.740.000 -17.741.000 -16.771.000 -15.609.000
Driftsresultat 3.703.000 2.717.000 1.780.000 1.885.000 2.080.000
Finansinntekter 12.000 5.000 6.000 11.000 9.000
Finanskostnader -20.000 -331.000 -33.000 -33.000 -26.000
Finans -8.000 -326.000 -27.000 -22.000 -17.000
Resultat før skatt 3.694.000 2.391.000 1.754.000 1.863.000 2.063.000
Skattekostnad -858.000 -655.000 -448.000 -512.000 -564.000
Årsresultat 2.836.000 1.736.000 1.305.000 1.352.000 1.499.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 238.000 465.000 934.000 1.246.000 1.349.000
Sum omløpsmidler 8.020.000 6.476.000 4.504.000 4.143.000 5.469.000
Sum eiendeler 8.258.000 6.941.000 5.438.000 5.389.000 6.818.000
Sum opptjent egenkapital 236.000 200.000 164.000 59.000 967.000
Sum egenkapital 942.000 906.000 870.000 765.000 1.673.000
Sum langsiktig gjeld 309.000 390.000 469.000 545.000 617.000
Sum kortsiktig gjeld 7.007.000 5.644.000 4.099.000 4.079.000 4.527.000
Sum gjeld og egenkapital 8.258.000 6.940.000 5.438.000 5.389.000 6.817.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.831.000 21.429.000 19.307.000 18.459.000 17.690.000
Andre inntekter 50.000 28.000 215.000 198.000 0
Driftsinntekter 24.881.000 21.457.000 19.521.000 18.657.000 17.690.000
Varekostnad -9.473.000 -8.046.000 -7.299.000 -6.742.000 -6.383.000
Lønninger -8.471.000 -7.555.000 -7.491.000 -7.419.000 -6.812.000
Avskrivning -242.000 -243.000 -277.000 -306.000 -237.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.992.000 -2.896.000 -2.674.000 -2.304.000 -2.177.000
Driftskostnader -21.178.000 -18.740.000 -17.741.000 -16.771.000 -15.609.000
Driftsresultat 3.703.000 2.717.000 1.780.000 1.885.000 2.080.000
Finansinntekter 12.000 5.000 6.000 11.000 9.000
Finanskostnader -20.000 -331.000 -33.000 -33.000 -26.000
Finans -8.000 -326.000 -27.000 -22.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.800.000 -1.700.000 -1.200.000 -1.300.000 -1.400.000
Årsresultat 2.836.000 1.736.000 1.305.000 1.352.000 1.499.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 71.000 89.000 15.000 50.000 45.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 162.000 370.000 613.000 891.000 999.000
Sum varige driftsmidler 162.000 370.000 613.000 891.000 999.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 305.000 305.000 305.000
Sum anleggsmidler 238.000 465.000 934.000 1.246.000 1.349.000
Varebeholdning 259.000 321.000 233.000 349.000 370.000
Kundefordringer 2.377.000 2.015.000 1.414.000 874.000 1.906.000
Andre fordringer 178.000 376.000 334.000 240.000 280.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.206.000 3.764.000 2.523.000 2.680.000 2.914.000
Sum omløpsmidler 8.020.000 6.476.000 4.504.000 4.143.000 5.469.000
Sum eiendeler 8.258.000 6.941.000 5.438.000 5.389.000 6.818.000
Sum opptjent egenkapital 236.000 200.000 164.000 59.000 967.000
Sum egenkapital 942.000 906.000 870.000 765.000 1.673.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 309.000 390.000 469.000 545.000 617.000
Leverandørgjeld 900.000 1.027.000 669.000 365.000 339.000
Betalbar skatt 840.000 729.000 414.000 517.000 471.000
Skyldig offentlige avgifter 1.272.000 1.282.000 932.000 1.043.000 1.060.000
Utbytte -2.800.000 -1.700.000 -1.200.000 -1.300.000 -1.400.000
Annen kortsiktig gjeld 1.196.000 906.000 884.000 854.000 1.258.000
Sum kortsiktig gjeld 7.007.000 5.644.000 4.099.000 4.079.000 4.527.000
Sum gjeld og egenkapital 8.258.000 6.940.000 5.438.000 5.389.000 6.817.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.013.000 832.000 405.000 64.000 942.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 1.0 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1 1.0 1.2
Soliditet 11.4 13.1 1 14.2 24.5
Resultatgrad 14.9 12.7 9.1 10.1 11.8
Rentedekningsgrad 185.2 8.2 53.9 57.5 80.3
Gjeldsgrad 7.8 6.7 5.3 6.0 3.1
Total kapitalrentabilitet 4 39.2 32.8 35.2 30.6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex