Furevik Group As
Juridisk navn:  Furevik Group As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53668885
Fax:
5626 Kysnesstrand 5626 Kysnesstrand
Fylke: Kommune:
Vestland Ullensvang
Org.nr: 984699115
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/10/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 240.000
Resultat: 0 0 0 0 225.000
Egenkapital: -453.000 -453.000 -453.000 -453.000 -453.000
Regnskap for  Furevik Group As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 240.000
Driftskostnader 0 0 0 0 -15.000
Driftsresultat 0 0 0 0 225.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 225.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 225.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 120.000
Sum eiendeler 0 0 0 0 120.000
Sum opptjent egenkapital -553.000 -553.000 -553.000 -553.000 -553.000
Sum egenkapital -453.000 -453.000 -453.000 -453.000 -453.000
Sum langsiktig gjeld 453.000 453.000 453.000 42.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 412.000 573.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 1.000 120.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 240.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 240.000
Varekostnad 0 0 0 0 -14.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 -1.000
Driftskostnader 0 0 0 0 -15.000
Driftsresultat 0 0 0 0 225.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 225.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 120.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 120.000
Sum eiendeler 0 0 0 0 120.000
Sum opptjent egenkapital -553.000 -553.000 -553.000 -553.000 -553.000
Sum egenkapital -453.000 -453.000 -453.000 -453.000 -453.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 453.000 453.000 453.000 42.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 56.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 412.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 412.000 573.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 0 1.000 120.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 -412.000 -453.000
Likviditetsgrad 1 0.0 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.3
Soliditet -45300.0 -377.5
Resultatgrad 93.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0 -1.3
Total kapitalrentabilitet 0.0 187.5
Signatur
08.07.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.07.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex