Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Furulund Kro & Motel AS
Juridisk navn:  Furulund Kro & Motel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33363800
Stokke Ravei 158 Stokke Ravei 158 Fax: 33363809
3160 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 930459798
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 5/29/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.59%
Resultat  
  
221.48%
Egenkapital  
  
9.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 18.885.000 20.659.000 22.312.000 20.960.000 20.142.000
Resultat: 622.000 -512.000 786.000 390.000 -410.000
Egenkapital: 6.912.000 6.305.000 6.830.000 6.061.000 5.704.000
Regnskap for  Furulund Kro & Motel AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 18.885.000 20.659.000 22.312.000 20.960.000 20.142.000
Driftskostnader -18.043.000 -21.069.000 -21.468.000 -20.472.000 -20.356.000
Driftsresultat 842.000 -410.000 843.000 489.000 -214.000
Finansinntekter 301.000 350.000 351.000 352.000 351.000
Finanskostnader -521.000 -452.000 -409.000 -451.000 -547.000
Finans -220.000 -102.000 -58.000 -99.000 -196.000
Resultat før skatt 622.000 -512.000 786.000 390.000 -410.000
Skattekostnad -15.000 -13.000 -16.000 -34.000 -28.000
Årsresultat 606.000 -525.000 769.000 357.000 -437.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.171.000 13.619.000 13.913.000 13.177.000 13.255.000
Sum omløpsmidler 5.007.000 5.336.000 4.486.000 4.061.000 4.505.000
Sum eiendeler 19.178.000 18.955.000 18.399.000 17.238.000 17.760.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 1.830.000 1.061.000 0
Sum egenkapital 6.912.000 6.305.000 6.830.000 6.061.000 5.704.000
Sum langsiktig gjeld 4.664.000 6.636.000 6.461.000 5.600.000 7.111.000
Sum kortsiktig gjeld 7.602.000 6.013.000 5.108.000 5.577.000 4.945.000
Sum gjeld og egenkapital 19.178.000 18.954.000 18.399.000 17.238.000 17.760.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.782.000 18.464.000 19.770.000 19.016.000 18.406.000
Andre inntekter 2.103.000 2.194.000 2.542.000 1.944.000 1.736.000
Driftsinntekter 18.885.000 20.659.000 22.312.000 20.960.000 20.142.000
Varekostnad -4.696.000 -5.644.000 -6.106.000 -5.696.000 -5.530.000
Lønninger -9.451.000 -10.887.000 -10.803.000 -10.241.000 -10.160.000
Avskrivning -768.000 -773.000 -958.000 -801.000 -816.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.128.000 -3.765.000 -3.601.000 -3.734.000 -3.850.000
Driftskostnader -18.043.000 -21.069.000 -21.468.000 -20.472.000 -20.356.000
Driftsresultat 842.000 -410.000 843.000 489.000 -214.000
Finansinntekter 301.000 350.000 351.000 352.000 351.000
Finanskostnader -521.000 -452.000 -409.000 -451.000 -547.000
Finans -220.000 -102.000 -58.000 -99.000 -196.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 606.000 -525.000 769.000 357.000 -437.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 37.000 52.000 65.000 82.000 115.000
Fast eiendom 12.806.000 12.030.000 12.036.000 11.663.000 11.647.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 829.000 1.036.000 1.311.000 932.000 993.000
Sum varige driftsmidler 13.634.000 13.066.000 13.348.000 12.595.000 12.640.000
Sum finansielle anleggsmidler 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum anleggsmidler 14.171.000 13.619.000 13.913.000 13.177.000 13.255.000
Varebeholdning 4.352.000 4.417.000 3.412.000 3.527.000 3.705.000
Kundefordringer 581.000 756.000 871.000 445.000 639.000
Andre fordringer 19.000 86.000 49.000 3.000 84.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 55.000 77.000 154.000 86.000 78.000
Sum omløpsmidler 5.007.000 5.336.000 4.486.000 4.061.000 4.505.000
Sum eiendeler 19.178.000 18.955.000 18.399.000 17.238.000 17.760.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 1.830.000 1.061.000 0
Sum egenkapital 6.912.000 6.305.000 6.830.000 6.061.000 5.704.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 698.000 358.000 382.000 339.000 247.000
Sum langsiktig gjeld 4.664.000 6.636.000 6.461.000 5.600.000 7.111.000
Leverandørgjeld 422.000 624.000 307.000 440.000 609.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.576.000 1.408.000 1.203.000 1.434.000 957.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.906.000 3.624.000 3.217.000 3.364.000 3.131.000
Sum kortsiktig gjeld 7.602.000 6.013.000 5.108.000 5.577.000 4.945.000
Sum gjeld og egenkapital 19.178.000 18.954.000 18.399.000 17.238.000 17.760.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.595.000 -677.000 -622.000 -1.516.000 -440.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 0.9 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2
Soliditet 3 33.3 37.1 35.2 32.1
Resultatgrad 4.5 3.8 2.3 -1.1
Rentedekningsgrad 1.6 -0.9 2.1 1.9 0.3
Gjeldsgrad 1.8 2 1.7 1.8 2.1
Total kapitalrentabilitet 6 -0.3 6.5 4.9 0.8
Signatur
18.03.2010
SIGNATUREN INNEHAS AV STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex