Fusa Auto Eiendom As
Juridisk navn:  Fusa Auto Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56582286
Opsalneset 20 Opsalneset 20 Fax: 56582450
5641 Fusa 5641 Fusa
Fylke: Kommune:
Hordaland Fusa
Org.nr: 916936036
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/28/1964
Foretakstype: AS
Revisor: Frank Revisjon V/frank Håland
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.97%
Resultat  
  
-43.26%
Egenkapital  
  
4.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.022.000 1.032.000 1.231.000 1.164.000 1.829.000
Resultat: 1.322.000 2.330.000 3.512.000 1.621.000 1.204.000
Egenkapital: 13.023.000 12.494.000 10.965.000 8.308.000 7.726.000
Regnskap for  Fusa Auto Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.022.000 1.032.000 1.231.000 1.164.000 1.829.000
Driftskostnader -225.000 -205.000 -200.000 -529.000 -558.000
Driftsresultat 797.000 826.000 1.031.000 635.000 1.271.000
Finansinntekter 525.000 1.515.000 2.519.000 1.068.000 39.000
Finanskostnader -1.000 -11.000 -37.000 -82.000 -106.000
Finans 524.000 1.504.000 2.482.000 986.000 -67.000
Resultat før skatt 1.322.000 2.330.000 3.512.000 1.621.000 1.204.000
Skattekostnad -192.000 -201.000 -255.000 -439.000 -326.000
Årsresultat 1.130.000 2.128.000 3.257.000 1.182.000 878.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.754.000 8.517.000 8.353.000 7.439.000 7.788.000
Sum omløpsmidler 5.266.000 5.051.000 3.999.000 4.112.000 3.784.000
Sum eiendeler 14.020.000 13.568.000 12.352.000 11.551.000 11.572.000
Sum opptjent egenkapital 12.461.000 11.931.000 10.403.000 7.746.000 7.164.000
Sum egenkapital 13.023.000 12.494.000 10.965.000 8.308.000 7.726.000
Sum langsiktig gjeld 0 58.000 232.000 931.000 2.201.000
Sum kortsiktig gjeld 997.000 1.017.000 1.155.000 2.313.000 1.646.000
Sum gjeld og egenkapital 14.020.000 13.568.000 12.352.000 11.552.000 11.573.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 40.000 64.000 68.000 119.000
Andre inntekter 1.022.000 992.000 1.167.000 1.096.000 1.710.000
Driftsinntekter 1.022.000 1.032.000 1.231.000 1.164.000 1.829.000
Varekostnad 0 0 0 0 12.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -77.000 -85.000 -96.000 -315.000 -383.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -148.000 -120.000 -104.000 -214.000 -187.000
Driftskostnader -225.000 -205.000 -200.000 -529.000 -558.000
Driftsresultat 797.000 826.000 1.031.000 635.000 1.271.000
Finansinntekter 525.000 1.515.000 2.519.000 1.068.000 39.000
Finanskostnader -1.000 -11.000 -37.000 -82.000 -106.000
Finans 524.000 1.504.000 2.482.000 986.000 -67.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
Årsresultat 1.130.000 2.128.000 3.257.000 1.182.000 878.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 61.000 53.000 41.000 22.000 0
Fast eiendom 7.692.000 7.464.000 7.312.000 6.417.000 6.523.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 265.000
Sum varige driftsmidler 7.692.000 7.464.000 7.312.000 6.417.000 6.788.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.001.000 1.001.000 1.001.000 1.001.000 1.001.000
Sum anleggsmidler 8.754.000 8.517.000 8.353.000 7.439.000 7.788.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 10.000 40.000 37.000 1.100.000
Andre fordringer 511.000 1.510.000 2.510.000 1.032.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.755.000 3.531.000 1.448.000 3.043.000 2.678.000
Sum omløpsmidler 5.266.000 5.051.000 3.999.000 4.112.000 3.784.000
Sum eiendeler 14.020.000 13.568.000 12.352.000 11.551.000 11.572.000
Sum opptjent egenkapital 12.461.000 11.931.000 10.403.000 7.746.000 7.164.000
Sum egenkapital 13.023.000 12.494.000 10.965.000 8.308.000 7.726.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 46.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 58.000 232.000 931.000 2.201.000
Leverandørgjeld 9.000 1.000 49.000 2.000 5.000
Betalbar skatt 200.000 213.000 274.000 507.000 224.000
Skyldig offentlige avgifter 164.000 176.000 179.000 157.000 4.000
Utbytte -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 623.000 626.000 653.000 1.048.000 812.000
Sum kortsiktig gjeld 997.000 1.017.000 1.155.000 2.313.000 1.646.000
Sum gjeld og egenkapital 14.020.000 13.568.000 12.352.000 11.552.000 11.573.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.269.000 4.034.000 2.844.000 1.799.000 2.138.000
Likviditetsgrad 1 5.3 5 3.5 1.8 2.3
Likviditetsgrad 2 5.3 5 3.5 1.8 2.3
Soliditet 92.9 92.1 88.8 71.9 66.8
Resultatgrad 7 8 83.8 54.6 69.5
Rentedekningsgrad 7 75.1 27.9 20.8 12.4
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 9.4 17.3 28.7 14.7 11.3
Signatur
06.09.2017
STYREFORMANN.
Prokurister
06.09.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex