Fusa Ridehall AS
Juridisk navn:  Fusa Ridehall AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98619416
Fax:
5643 Strandvik 5643 Strandvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bjørnafjorden
Org.nr: 992212187
Aksjekapital: 292.500 NOK
Etableringsdato: 11/22/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.89%
Resultat  
  
466.67%
Egenkapital  
  
6.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 160.000 188.000 225.000 203.000 173.000
Resultat: 34.000 6.000 57.000 22.000 10.000
Egenkapital: 542.000 508.000 502.000 445.000 423.000
Regnskap for  Fusa Ridehall AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 160.000 188.000 225.000 203.000 173.000
Driftskostnader -126.000 -182.000 -168.000 -182.000 -164.000
Driftsresultat 34.000 6.000 57.000 21.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 34.000 6.000 57.000 22.000 10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 34.000 6.000 57.000 22.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 592.000 729.000 1.114.000 1.196.000 1.712.000
Sum omløpsmidler 51.000 154.000 70.000 223.000 211.000
Sum eiendeler 643.000 883.000 1.184.000 1.419.000 1.923.000
Sum opptjent egenkapital 249.000 215.000 209.000 152.000 131.000
Sum egenkapital 542.000 508.000 502.000 445.000 423.000
Sum langsiktig gjeld 74.000 374.000 674.000 974.000 1.500.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 1.000 9.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 644.000 883.000 1.185.000 1.419.000 1.924.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 110.000 140.000 173.000 173.000 143.000
Andre inntekter 50.000 48.000 52.000 30.000 30.000
Driftsinntekter 160.000 188.000 225.000 203.000 173.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -41.000 -86.000 -86.000 -86.000 -86.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -85.000 -96.000 -82.000 -96.000 -78.000
Driftskostnader -126.000 -182.000 -168.000 -182.000 -164.000
Driftsresultat 34.000 6.000 57.000 21.000 10.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 34.000 6.000 57.000 22.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 592.000 729.000 1.114.000 1.196.000 1.712.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 592.000 729.000 1.114.000 1.196.000 1.712.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 592.000 729.000 1.114.000 1.196.000 1.712.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 20.000 20.000 60.000 40.000 20.000
Andre fordringer 3.000 1.000 3.000 7.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 27.000 133.000 7.000 176.000 186.000
Sum omløpsmidler 51.000 154.000 70.000 223.000 211.000
Sum eiendeler 643.000 883.000 1.184.000 1.419.000 1.923.000
Sum opptjent egenkapital 249.000 215.000 209.000 152.000 131.000
Sum egenkapital 542.000 508.000 502.000 445.000 423.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 74.000 374.000 674.000 974.000 1.500.000
Leverandørgjeld 21.000 1.000 9.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28.000 1.000 9.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 644.000 883.000 1.185.000 1.419.000 1.924.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 153.000 61.000 223.000 211.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1 7.8
Likviditetsgrad 2 1.8 1 7.8 0 0.0
Soliditet 84.2 57.5 42.4 31.4 22.0
Resultatgrad 21.3 3.2 25.3 10.3 5.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.7 1.4 2.2 3.5
Total kapitalrentabilitet 5.3 0.7 4.8 1.5 0.5
Signatur
21.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.12.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex