Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fylkesnes Invest As
Juridisk navn:  Fylkesnes Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fylkesnesvegen 164 Fylkesnesvegen 164 Fax:
5430 Bremnes 5430 Bremnes
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 916025068
Aksjekapital: 262.600 NOK
Etableringsdato: 9/21/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
45.15%
Egenkapital  
  
2.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 2.067.000 1.424.000 -43.000 715.000 -1.000
Egenkapital: 71.441.000 69.829.000 68.714.000 132.414.000 44.000
Regnskap for  Fylkesnes Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -58.000 -65.000 -42.000 -24.000 -1.000
Driftsresultat -58.000 -65.000 -42.000 -24.000 -1.000
Finansinntekter 2.131.000 1.494.000 0 740.000 0
Finanskostnader -6.000 -4.000 0 0 0
Finans 2.125.000 1.490.000 0 740.000 0
Resultat før skatt 2.067.000 1.424.000 -43.000 715.000 -1.000
Skattekostnad -455.000 -320.000 0 -179.000 0
Årsresultat 1.612.000 1.104.000 -43.000 537.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 71.983.000 70.068.000 68.256.000 132.606.000 38.000
Sum omløpsmidler 80.000 180.000 598.000 2.000 6.000
Sum eiendeler 72.063.000 70.248.000 68.854.000 132.608.000 44.000
Sum opptjent egenkapital 68.763.000 67.151.000 66.047.000 127.233.000 -1.000
Sum egenkapital 71.441.000 69.829.000 68.714.000 132.414.000 44.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 622.000 419.000 139.000 194.000 0
Sum gjeld og egenkapital 72.064.000 70.249.000 68.854.000 132.608.000 44.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -58.000 -65.000 -42.000 -24.000 -1.000
Driftskostnader -58.000 -65.000 -42.000 -24.000 -1.000
Driftsresultat -58.000 -65.000 -42.000 -24.000 -1.000
Finansinntekter 2.131.000 1.494.000 0 740.000 0
Finanskostnader -6.000 -4.000 0 0 0
Finans 2.125.000 1.490.000 0 740.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -8.000.000 0
Årsresultat 1.612.000 1.104.000 -43.000 537.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 71.983.000 70.068.000 68.256.000 132.606.000 38.000
Sum anleggsmidler 71.983.000 70.068.000 68.256.000 132.606.000 38.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 0 577.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 75.000 180.000 20.000 2.000 6.000
Sum omløpsmidler 80.000 180.000 598.000 2.000 6.000
Sum eiendeler 72.063.000 70.248.000 68.854.000 132.608.000 44.000
Sum opptjent egenkapital 68.763.000 67.151.000 66.047.000 127.233.000 -1.000
Sum egenkapital 71.441.000 69.829.000 68.714.000 132.414.000 44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 144.000 140.000 136.000 15.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 -41.000 3.000 0 0
Betalbar skatt 455.000 320.000 0 179.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -8.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 23.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 622.000 419.000 139.000 194.000 0
Sum gjeld og egenkapital 72.064.000 70.249.000 68.854.000 132.608.000 44.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -542.000 -239.000 459.000 -192.000 6.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.4 4.3 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4 4.3 0 0.0
Soliditet 99.1 99.4 99.8 99.9 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -9.7 -16.3
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.9 2 -0.1 0.5 -2.3
Signatur
11.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex