Fyresdal Kommune
Juridisk navn:  Fyresdal Kommune
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35067100
Klokkarhamaren 6 Fax: 35041203
3870 Fyresdal 3870 Fyresdal
Fylke: Kommune:
Telemark Fyresdal
Org.nr: 939772766
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 368
Etableringsdato: 6/7/1995 1
Foretakstype: KOMM
Revisor: Telemark Kommunerevisjon Iks
Hovedpunkter i regnskapet
2005
Omsetning: 1.000
Resultat: 0
Egenkapital: 94.000
Regnskap for  Fyresdal Kommune
Resultat 2005
Driftsinntekter 1.000
Driftskostnader -1.000
Driftsresultat 1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 94.000
Sum eiendeler 94.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 94.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 94.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.000
Driftskostnader -1.000
Driftsresultat 1.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 94.000
Sum omløpsmidler 94.000
Sum eiendeler 94.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 94.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 94.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 94.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad 100.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2005
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex