Gårdsslakteriet Sylte As
Juridisk navn:  Gårdsslakteriet Sylte As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47839850
Syltmovegen 114 Syltmovegen 53 Fax:
6650 Surnadal 6650 Surnadal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Surnadal
Org.nr: 915591183
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/20/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Trio Regnskap Surnadal As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.65%
Resultat  
  
109.52%
Egenkapital  
  
5.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.055.000 2.761.000 3.018.000 1.568.000
Resultat: 88.000 42.000 205.000 479.000
Egenkapital: 841.000 800.000 768.000 601.000
Regnskap for  Gårdsslakteriet Sylte As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.055.000 2.761.000 3.018.000 1.568.000
Driftskostnader -2.972.000 -2.722.000 -2.813.000 -1.089.000
Driftsresultat 83.000 39.000 205.000 479.000
Finansinntekter 5.000 4.000 1.000 0
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 0
Finans 5.000 2.000 0 0
Resultat før skatt 88.000 42.000 205.000 479.000
Skattekostnad -47.000 -10.000 -39.000 -163.000
Årsresultat 41.000 32.000 166.000 316.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.000 98.000 99.000 104.000
Sum omløpsmidler 1.031.000 914.000 846.000 772.000
Sum eiendeler 1.104.000 1.012.000 945.000 876.000
Sum opptjent egenkapital 556.000 515.000 483.000 316.000
Sum egenkapital 841.000 800.000 768.000 601.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 264.000 212.000 177.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 1.105.000 1.012.000 945.000 876.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.005.000 2.700.000 2.966.000 1.568.000
Andre inntekter 51.000 61.000 51.000 0
Driftsinntekter 3.055.000 2.761.000 3.018.000 1.568.000
Varekostnad -1.628.000 -1.553.000 -1.694.000 -659.000
Lønninger -264.000 -152.000 -163.000 -80.000
Avskrivning -34.000 -31.000 -25.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.046.000 -986.000 -931.000 -334.000
Driftskostnader -2.972.000 -2.722.000 -2.813.000 -1.089.000
Driftsresultat 83.000 39.000 205.000 479.000
Finansinntekter 5.000 4.000 1.000 0
Finanskostnader 0 -2.000 -1.000 0
Finans 5.000 2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 41.000 32.000 166.000 316.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 38.000 68.000 99.000 104.000
Driftsløsøre 19.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 56.000 68.000 99.000 104.000
Sum finansielle anleggsmidler 17.000 30.000 0 0
Sum anleggsmidler 73.000 98.000 99.000 104.000
Varebeholdning 171.000 147.000 130.000 88.000
Kundefordringer 124.000 378.000 159.000 317.000
Andre fordringer 51.000 45.000 44.000 42.000
Sum investeringer 2.000 2.000 2.000 2.000
Kasse, bank 684.000 342.000 512.000 324.000
Sum omløpsmidler 1.031.000 914.000 846.000 772.000
Sum eiendeler 1.104.000 1.012.000 945.000 876.000
Sum opptjent egenkapital 556.000 515.000 483.000 316.000
Sum egenkapital 841.000 800.000 768.000 601.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 119.000 127.000 95.000 59.000
Betalbar skatt 47.000 10.000 39.000 163.000
Skyldig offentlige avgifter 22.000 8.000 9.000 16.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000 68.000 34.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 264.000 212.000 177.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 1.105.000 1.012.000 945.000 876.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 767.000 702.000 669.000 497.000
Likviditetsgrad 1 3.9 4.3 4 2.8
Likviditetsgrad 2 3.3 3.6 4 2.5
Soliditet 76.1 79.1 81.3 68.6
Resultatgrad 2.7 1.4 6.8 30.5
Rentedekningsgrad 19.5 2
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 8 4.2 21.8 54.7
Signatur
10.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex