Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
G W Nilsen AS
Juridisk navn:  G W Nilsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76133495
Postboks 164 Storgata 13 Fax: 76133878
8439 Myre 8430 Myre
Fylke: Kommune:
Nordland Øksnes
Org.nr: 914615836
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 4/9/1975 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Regnskapsfører: Myre Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.95%
Resultat  
  
-96.81%
Egenkapital  
  
-5.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 11.091.000 13.354.000 13.014.000 14.959.000 14.092.000
Resultat: 76.000 2.379.000 668.000 2.077.000 2.711.000
Egenkapital: 8.819.000 9.317.000 7.506.000 7.015.000 6.391.000
Regnskap for  G W Nilsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 11.091.000 13.354.000 13.014.000 14.959.000 14.092.000
Driftskostnader -10.946.000 -11.094.000 -12.293.000 -12.882.000 -11.494.000
Driftsresultat 145.000 2.260.000 721.000 2.078.000 2.598.000
Finansinntekter -3.000 209.000 42.000 166.000 124.000
Finanskostnader -66.000 -91.000 -96.000 -165.000 -9.000
Finans -69.000 118.000 -54.000 1.000 115.000
Resultat før skatt 76.000 2.379.000 668.000 2.077.000 2.711.000
Skattekostnad -74.000 -567.000 -177.000 -553.000 -705.000
Årsresultat 2.000 1.811.000 490.000 1.524.000 2.007.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.520.000 3.758.000 5.004.000 4.596.000 4.279.000
Sum omløpsmidler 9.590.000 10.060.000 7.485.000 8.231.000 6.317.000
Sum eiendeler 13.110.000 13.818.000 12.489.000 12.827.000 10.596.000
Sum opptjent egenkapital 8.717.000 9.215.000 7.404.000 6.913.000 6.289.000
Sum egenkapital 8.819.000 9.317.000 7.506.000 7.015.000 6.391.000
Sum langsiktig gjeld 1.661.000 1.828.000 1.994.000 2.161.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.630.000 2.673.000 2.989.000 3.651.000 4.205.000
Sum gjeld og egenkapital 13.110.000 13.818.000 12.489.000 12.827.000 10.596.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.978.000 13.354.000 12.943.000 14.940.000 13.621.000
Andre inntekter 113.000 0 71.000 18.000 470.000
Driftsinntekter 11.091.000 13.354.000 13.014.000 14.959.000 14.092.000
Varekostnad -4.225.000 -4.784.000 -4.840.000 -5.983.000 -5.276.000
Lønninger -4.759.000 -4.155.000 -4.824.000 -4.792.000 -4.272.000
Avskrivning -288.000 -292.000 -231.000 -203.000 -103.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.674.000 -1.863.000 -2.398.000 -1.904.000 -1.843.000
Driftskostnader -10.946.000 -11.094.000 -12.293.000 -12.882.000 -11.494.000
Driftsresultat 145.000 2.260.000 721.000 2.078.000 2.598.000
Finansinntekter -3.000 209.000 42.000 166.000 124.000
Finanskostnader -66.000 -91.000 -96.000 -165.000 -9.000
Finans -69.000 118.000 -54.000 1.000 115.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -900.000 -900.000
Årsresultat 2.000 1.811.000 490.000 1.524.000 2.007.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 351.000 385.000 334.000 175.000 132.000
Fast eiendom 2.730.000 2.843.000 2.938.000 3.077.000 2.822.000
Maskiner anlegg 104.000 113.000 123.000 132.000 142.000
Driftsløsøre 155.000 175.000 207.000 131.000 179.000
Sum varige driftsmidler 3.169.000 3.373.000 3.572.000 3.340.000 3.142.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.098.000 1.081.000 1.005.000
Sum anleggsmidler 3.520.000 3.758.000 5.004.000 4.596.000 4.279.000
Varebeholdning 906.000 862.000 798.000 754.000 702.000
Kundefordringer 6.028.000 5.847.000 5.381.000 5.612.000 4.035.000
Andre fordringer 381.000 447.000 499.000 488.000 473.000
Sum investeringer 975.000 1.174.000 0 0 0
Kasse, bank 1.300.000 1.730.000 808.000 1.377.000 1.106.000
Sum omløpsmidler 9.590.000 10.060.000 7.485.000 8.231.000 6.317.000
Sum eiendeler 13.110.000 13.818.000 12.489.000 12.827.000 10.596.000
Sum opptjent egenkapital 8.717.000 9.215.000 7.404.000 6.913.000 6.289.000
Sum egenkapital 8.819.000 9.317.000 7.506.000 7.015.000 6.391.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.661.000 1.828.000 1.994.000 2.161.000 0
Leverandørgjeld 196.000 447.000 880.000 390.000 718.000
Betalbar skatt 40.000 618.000 336.000 597.000 536.000
Skyldig offentlige avgifter 365.000 229.000 245.000 417.000 216.000
Utbytte 0 0 0 -900.000 -900.000
Annen kortsiktig gjeld 2.029.000 1.379.000 1.528.000 1.347.000 1.834.000
Sum kortsiktig gjeld 2.630.000 2.673.000 2.989.000 3.651.000 4.205.000
Sum gjeld og egenkapital 13.110.000 13.818.000 12.489.000 12.827.000 10.596.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.960.000 7.387.000 4.496.000 4.580.000 2.112.000
Likviditetsgrad 1 3.6 3.8 2.5 2.3 1.5
Likviditetsgrad 2 3.3 3.4 2.2 2.1 1.4
Soliditet 67.3 67.4 60.1 54.7 60.3
Resultatgrad 1.3 16.9 5.5 13.9 18.4
Rentedekningsgrad 2.2 24.8 7.5 13.6 302.4
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.7 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 1.1 17.9 6.1 17.5 25.7
Signatur
26.08.2011
STYREFORMANNEN ALENE.
Prokurister
26.08.2011
HANNE CECILIE NILSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex