G. Christensen AS
Juridisk navn:  G. Christensen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23239090
C/O Trond Christensen Messepromenaden 11 C/O Trond Christensen Messepromenaden 11 Fax: 22836060
0279 Oslo 279 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918139559
Aksjekapital: 360.000 NOK
Etableringsdato: 1/15/1965
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
68.03%
Resultat  
  
-6.08%
Egenkapital  
  
4.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.351.000 804.000 764.000 738.000 1.877.000
Resultat: 1.112.000 1.184.000 6.647.000 5.716.000 3.086.000
Egenkapital: 16.616.000 15.904.000 16.463.000 9.816.000 5.599.000
Regnskap for  G. Christensen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.351.000 804.000 764.000 738.000 1.877.000
Driftskostnader -2.791.000 -813.000 -1.044.000 -1.123.000 -401.000
Driftsresultat -1.441.000 -9.000 -280.000 -384.000 1.476.000
Finansinntekter 3.069.000 1.243.000 6.940.000 6.102.000 1.617.000
Finanskostnader -515.000 -51.000 -12.000 -2.000 -7.000
Finans 2.554.000 1.192.000 6.928.000 6.100.000 1.610.000
Resultat før skatt 1.112.000 1.184.000 6.647.000 5.716.000 3.086.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.112.000 1.184.000 6.647.000 5.716.000 3.086.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.836.000 14.483.000 17.365.000 10.223.000 6.026.000
Sum omløpsmidler 13.026.000 4.751.000 4.144.000 3.600.000 377.000
Sum eiendeler 27.862.000 19.234.000 21.509.000 13.823.000 6.403.000
Sum opptjent egenkapital 16.238.000 15.526.000 16.085.000 9.438.000 5.221.000
Sum egenkapital 16.616.000 15.904.000 16.463.000 9.816.000 5.599.000
Sum langsiktig gjeld 9.088.000 1.495.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.159.000 1.836.000 5.047.000 4.007.000 804.000
Sum gjeld og egenkapital 27.863.000 19.235.000 21.510.000 13.823.000 6.403.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.351.000 804.000 764.000 738.000 1.877.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.351.000 804.000 764.000 738.000 1.877.000
Varekostnad 0 0 0 -274.000 0
Lønninger -694.000 -641.000 -629.000 -629.000 -231.000
Avskrivning -10.000 -1.000 -4.000 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.087.000 -171.000 -411.000 -216.000 -166.000
Driftskostnader -2.791.000 -813.000 -1.044.000 -1.123.000 -401.000
Driftsresultat -1.441.000 -9.000 -280.000 -384.000 1.476.000
Finansinntekter 3.069.000 1.243.000 6.940.000 6.102.000 1.617.000
Finanskostnader -515.000 -51.000 -12.000 -2.000 -7.000
Finans 2.554.000 1.192.000 6.928.000 6.100.000 1.610.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 0 0 -1.500.000 -1.550.000
Årsresultat 1.112.000 1.184.000 6.647.000 5.716.000 3.086.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 46.000 0 1.000 5.000 8.000
Sum varige driftsmidler 46.000 0 1.000 5.000 8.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.790.000 14.483.000 17.364.000 10.218.000 6.018.000
Sum anleggsmidler 14.836.000 14.483.000 17.365.000 10.223.000 6.026.000
Varebeholdning 11.199.000 0 0 0 0
Kundefordringer 65.000 0 65.000 3.000 75.000
Andre fordringer 1.105.000 1.089.000 825.000 99.000 217.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 51.000 50.000 77.000 116.000 85.000
Sum omløpsmidler 13.026.000 4.751.000 4.144.000 3.600.000 377.000
Sum eiendeler 27.862.000 19.234.000 21.509.000 13.823.000 6.403.000
Sum opptjent egenkapital 16.238.000 15.526.000 16.085.000 9.438.000 5.221.000
Sum egenkapital 16.616.000 15.904.000 16.463.000 9.816.000 5.599.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 834.000 886.000 314.000 323.000 0
Sum langsiktig gjeld 9.088.000 1.495.000 0 0 0
Leverandørgjeld 635.000 61.000 362.000 18.000 50.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 138.000 181.000 254.000 121.000 122.000
Utbytte -400.000 0 0 -1.500.000 -1.550.000
Annen kortsiktig gjeld 551.000 707.000 4.116.000 2.046.000 632.000
Sum kortsiktig gjeld 2.159.000 1.836.000 5.047.000 4.007.000 804.000
Sum gjeld og egenkapital 27.863.000 19.235.000 21.510.000 13.823.000 6.403.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.867.000 2.915.000 -903.000 -407.000 -427.000
Likviditetsgrad 1 6 2.6 0.8 0.9 0.5
Likviditetsgrad 2 0.8 2.6 0.8 0.9 0.5
Soliditet 59.6 82.7 76.5 7 87.4
Resultatgrad -106.7 -1.1 -36.6 78.6
Rentedekningsgrad -2.8 -0.2 -23.3 441.9
Gjeldsgrad 0.7 0.2 0.3 0.4 0.1
Total kapitalrentabilitet 5.8 6.4 3 41.4 48.3
Signatur
29.07.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex