Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
G.t. Madsen AS
Juridisk navn:  G.t. Madsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91126599
Gårdsveien 53A Gårdsveien 53A Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 987615923
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/4/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Activregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.7%
Resultat  
  
-84.8%
Egenkapital  
  
2.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.932.000 10.494.000 11.220.000 7.122.000 6.746.000
Resultat: 342.000 2.250.000 3.071.000 872.000 1.637.000
Egenkapital: 10.882.000 10.615.000 8.868.000 6.767.000 6.025.000
Regnskap for  G.t. Madsen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.932.000 10.494.000 11.220.000 7.122.000 6.746.000
Driftskostnader -10.849.000 -8.255.000 -8.028.000 -6.101.000 -4.951.000
Driftsresultat 1.082.000 2.240.000 3.192.000 1.020.000 1.795.000
Finansinntekter 59.000 44.000 54.000 38.000 18.000
Finanskostnader -798.000 -34.000 -175.000 -186.000 -177.000
Finans -739.000 10.000 -121.000 -148.000 -159.000
Resultat før skatt 342.000 2.250.000 3.071.000 872.000 1.637.000
Skattekostnad -75.000 -503.000 -970.000 -130.000 -195.000
Årsresultat 267.000 1.747.000 2.101.000 742.000 1.442.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.740.000 32.127.000 8.739.000 9.091.000 9.110.000
Sum omløpsmidler 4.692.000 5.062.000 7.229.000 3.421.000 2.835.000
Sum eiendeler 34.432.000 37.189.000 15.968.000 12.512.000 11.945.000
Sum opptjent egenkapital 10.632.000 10.365.000 8.618.000 6.517.000 5.775.000
Sum egenkapital 10.882.000 10.615.000 8.868.000 6.767.000 6.025.000
Sum langsiktig gjeld 22.129.000 749.000 4.909.000 4.950.000 5.287.000
Sum kortsiktig gjeld 1.421.000 25.825.000 2.192.000 795.000 633.000
Sum gjeld og egenkapital 34.432.000 37.189.000 15.969.000 12.512.000 11.945.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.932.000 10.494.000 11.219.000 7.122.000 6.171.000
Andre inntekter 0 0 1.000 0 575.000
Driftsinntekter 11.932.000 10.494.000 11.220.000 7.122.000 6.746.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -6.658.000 -5.841.000 -6.305.000 -4.305.000 -3.160.000
Avskrivning -1.654.000 -550.000 -491.000 -472.000 -483.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.537.000 -1.864.000 -1.232.000 -1.324.000 -1.308.000
Driftskostnader -10.849.000 -8.255.000 -8.028.000 -6.101.000 -4.951.000
Driftsresultat 1.082.000 2.240.000 3.192.000 1.020.000 1.795.000
Finansinntekter 59.000 44.000 54.000 38.000 18.000
Finanskostnader -798.000 -34.000 -175.000 -186.000 -177.000
Finans -739.000 10.000 -121.000 -148.000 -159.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 267.000 1.747.000 2.101.000 742.000 1.442.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 25.208.000 26.566.000 3.810.000 4.010.000 4.210.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 279.000 328.000 378.000 275.000 55.000
Sum varige driftsmidler 3.974.000 5.209.000 4.565.000 4.709.000 4.735.000
Sum finansielle anleggsmidler 558.000 352.000 364.000 371.000 165.000
Sum anleggsmidler 29.740.000 32.127.000 8.739.000 9.091.000 9.110.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 50.000 290.000
Andre fordringer 0 178.000 129.000 125.000 130.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.692.000 4.884.000 7.099.000 3.246.000 2.415.000
Sum omløpsmidler 4.692.000 5.062.000 7.229.000 3.421.000 2.835.000
Sum eiendeler 34.432.000 37.189.000 15.968.000 12.512.000 11.945.000
Sum opptjent egenkapital 10.632.000 10.365.000 8.618.000 6.517.000 5.775.000
Sum egenkapital 10.882.000 10.615.000 8.868.000 6.767.000 6.025.000
Sum avsetninger til forpliktelser 229.000 349.000 296.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 22.129.000 749.000 4.909.000 4.950.000 5.287.000
Leverandørgjeld 59.000 124.000 183.000 114.000 114.000
Betalbar skatt 196.000 449.000 674.000 130.000 195.000
Skyldig offentlige avgifter 1.058.000 1.302.000 1.297.000 510.000 279.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 109.000 23.950.000 38.000 41.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 1.421.000 25.825.000 2.192.000 795.000 633.000
Sum gjeld og egenkapital 34.432.000 37.189.000 15.969.000 12.512.000 11.945.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.271.000 -20.763.000 5.037.000 2.626.000 2.202.000
Likviditetsgrad 1 3.3 0.2 3.3 4.3 4.5
Likviditetsgrad 2 3.3 0.2 3.3 4.3 4.5
Soliditet 31.6 28.5 55.5 54.1 50.4
Resultatgrad 9.1 21.3 28.4 14.3 26.6
Rentedekningsgrad 1.4 65.9 18.2 5.5 10.2
Gjeldsgrad 2.2 2.5 0.8 0.8 1.0
Total kapitalrentabilitet 3.3 6.1 20.3 8.5 15.2
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex