Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
G.t. Madsen AS
Juridisk navn:  G.t. Madsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91126599
Gårdsveien 53A Gårdsveien 53A Fax:
8481 Bleik 8481 Bleik
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 987615923
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/4/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Activregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.47%
Resultat  
  
-26.73%
Egenkapital  
  
19.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.494.000 11.220.000 7.122.000 6.746.000 5.267.000
Resultat: 2.250.000 3.071.000 872.000 1.637.000 1.021.000
Egenkapital: 10.615.000 8.868.000 6.767.000 6.025.000 4.583.000
Regnskap for  G.t. Madsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.494.000 11.220.000 7.122.000 6.746.000 5.267.000
Driftskostnader -8.255.000 -8.028.000 -6.101.000 -4.951.000 -4.220.000
Driftsresultat 2.240.000 3.192.000 1.020.000 1.795.000 1.046.000
Finansinntekter 44.000 54.000 38.000 18.000 27.000
Finanskostnader -34.000 -175.000 -186.000 -177.000 -52.000
Finans 10.000 -121.000 -148.000 -159.000 -25.000
Resultat før skatt 2.250.000 3.071.000 872.000 1.637.000 1.021.000
Skattekostnad -503.000 -970.000 -130.000 -195.000 -362.000
Årsresultat 1.747.000 2.101.000 742.000 1.442.000 659.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.127.000 8.739.000 9.091.000 9.110.000 4.677.000
Sum omløpsmidler 5.062.000 7.229.000 3.421.000 2.835.000 1.968.000
Sum eiendeler 37.189.000 15.968.000 12.512.000 11.945.000 6.645.000
Sum opptjent egenkapital 10.365.000 8.618.000 6.517.000 5.775.000 4.333.000
Sum egenkapital 10.615.000 8.868.000 6.767.000 6.025.000 4.583.000
Sum langsiktig gjeld 749.000 4.909.000 4.950.000 5.287.000 1.088.000
Sum kortsiktig gjeld 25.825.000 2.192.000 795.000 633.000 974.000
Sum gjeld og egenkapital 37.189.000 15.969.000 12.512.000 11.945.000 6.645.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.494.000 11.219.000 7.122.000 6.171.000 5.267.000
Andre inntekter 0 1.000 0 575.000 0
Driftsinntekter 10.494.000 11.220.000 7.122.000 6.746.000 5.267.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -5.841.000 -6.305.000 -4.305.000 -3.160.000 -2.999.000
Avskrivning -550.000 -491.000 -472.000 -483.000 -237.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.864.000 -1.232.000 -1.324.000 -1.308.000 -984.000
Driftskostnader -8.255.000 -8.028.000 -6.101.000 -4.951.000 -4.220.000
Driftsresultat 2.240.000 3.192.000 1.020.000 1.795.000 1.046.000
Finansinntekter 44.000 54.000 38.000 18.000 27.000
Finanskostnader -34.000 -175.000 -186.000 -177.000 -52.000
Finans 10.000 -121.000 -148.000 -159.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.747.000 2.101.000 742.000 1.442.000 659.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 26.566.000 3.810.000 4.010.000 4.210.000 4.410.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 328.000 378.000 275.000 55.000 92.000
Sum varige driftsmidler 5.209.000 4.565.000 4.709.000 4.735.000 92.000
Sum finansielle anleggsmidler 352.000 364.000 371.000 165.000 175.000
Sum anleggsmidler 32.127.000 8.739.000 9.091.000 9.110.000 4.677.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 50.000 290.000 0
Andre fordringer 178.000 129.000 125.000 130.000 174.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.884.000 7.099.000 3.246.000 2.415.000 1.794.000
Sum omløpsmidler 5.062.000 7.229.000 3.421.000 2.835.000 1.968.000
Sum eiendeler 37.189.000 15.968.000 12.512.000 11.945.000 6.645.000
Sum opptjent egenkapital 10.365.000 8.618.000 6.517.000 5.775.000 4.333.000
Sum egenkapital 10.615.000 8.868.000 6.767.000 6.025.000 4.583.000
Sum avsetninger til forpliktelser 349.000 296.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 749.000 4.909.000 4.950.000 5.287.000 1.088.000
Leverandørgjeld 124.000 183.000 114.000 114.000 30.000
Betalbar skatt 449.000 674.000 130.000 195.000 278.000
Skyldig offentlige avgifter 1.302.000 1.297.000 510.000 279.000 548.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.950.000 38.000 41.000 46.000 117.000
Sum kortsiktig gjeld 25.825.000 2.192.000 795.000 633.000 974.000
Sum gjeld og egenkapital 37.189.000 15.969.000 12.512.000 11.945.000 6.645.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -20.763.000 5.037.000 2.626.000 2.202.000 994.000
Likviditetsgrad 1 0.2 3.3 4.3 4.5 2.0
Likviditetsgrad 2 0.2 3.3 4.3 4.5 2.1
Soliditet 28.5 55.5 54.1 50.4 69.0
Resultatgrad 21.3 28.4 14.3 26.6 19.9
Rentedekningsgrad 65.9 18.2 5.5 10.2 20.6
Gjeldsgrad 2.5 0.8 0.8 1.0 0.4
Total kapitalrentabilitet 6.1 20.3 8.5 15.2 16.1
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex