Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gabrielsen & Olsen AS
Juridisk navn:  Gabrielsen Og Olsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22766900
Rosenholmveien 4B Rosenholmveien 4B Fax: 22766911
1252 Oslo 1252 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 933408604
Aksjekapital: 435.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/3/1982 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hilde Mathisen Sletteberg
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.9%
Resultat  
  
-85.38%
Egenkapital  
  
-5.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.667.000 9.247.000 8.090.000 7.843.000 6.925.000
Resultat: 201.000 1.375.000 580.000 328.000 -9.000
Egenkapital: 2.357.000 2.500.000 2.005.000 1.971.000 1.971.000
Regnskap for  Gabrielsen & Olsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.667.000 9.247.000 8.090.000 7.843.000 6.925.000
Driftskostnader -6.443.000 -7.845.000 -7.473.000 -7.469.000 -6.877.000
Driftsresultat 224.000 1.402.000 617.000 373.000 48.000
Finansinntekter 1.000 4.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -24.000 -32.000 -38.000 -46.000 -57.000
Finans -23.000 -28.000 -37.000 -45.000 -56.000
Resultat før skatt 201.000 1.375.000 580.000 328.000 -9.000
Skattekostnad -43.000 -331.000 -146.000 -88.000 0
Årsresultat 158.000 1.044.000 434.000 241.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.179.000 1.352.000 1.541.000 1.763.000 1.999.000
Sum omløpsmidler 2.446.000 2.976.000 3.526.000 2.231.000 1.882.000
Sum eiendeler 3.625.000 4.328.000 5.067.000 3.994.000 3.881.000
Sum opptjent egenkapital 1.922.000 2.064.000 1.570.000 1.536.000 1.535.000
Sum egenkapital 2.357.000 2.500.000 2.005.000 1.971.000 1.971.000
Sum langsiktig gjeld 145.000 313.000 471.000 613.000 714.000
Sum kortsiktig gjeld 1.123.000 1.516.000 2.590.000 1.410.000 1.196.000
Sum gjeld og egenkapital 3.625.000 4.328.000 5.066.000 3.994.000 3.880.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.541.000 9.217.000 8.059.000 7.813.000 6.925.000
Andre inntekter 126.000 31.000 31.000 30.000 0
Driftsinntekter 6.667.000 9.247.000 8.090.000 7.843.000 6.925.000
Varekostnad -2.038.000 -2.762.000 -2.821.000 -2.971.000 -2.185.000
Lønninger -2.593.000 -3.224.000 -2.817.000 -2.794.000 -2.922.000
Avskrivning -173.000 -218.000 -222.000 -235.000 -280.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.639.000 -1.641.000 -1.613.000 -1.469.000 -1.490.000
Driftskostnader -6.443.000 -7.845.000 -7.473.000 -7.469.000 -6.877.000
Driftsresultat 224.000 1.402.000 617.000 373.000 48.000
Finansinntekter 1.000 4.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -24.000 -32.000 -38.000 -46.000 -57.000
Finans -23.000 -28.000 -37.000 -45.000 -56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -550.000 -400.000 -240.000 0
Årsresultat 158.000 1.044.000 434.000 241.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.173.000 1.345.000 1.496.000 1.675.000 1.056.000
Driftsløsøre 6.000 7.000 45.000 88.000 943.000
Sum varige driftsmidler 1.179.000 1.352.000 1.541.000 1.763.000 1.999.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.179.000 1.352.000 1.541.000 1.763.000 1.999.000
Varebeholdning 323.000 344.000 368.000 307.000 375.000
Kundefordringer 1.026.000 590.000 1.752.000 798.000 684.000
Andre fordringer 20.000 140.000 33.000 155.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.078.000 1.901.000 1.373.000 971.000 822.000
Sum omløpsmidler 2.446.000 2.976.000 3.526.000 2.231.000 1.882.000
Sum eiendeler 3.625.000 4.328.000 5.067.000 3.994.000 3.881.000
Sum opptjent egenkapital 1.922.000 2.064.000 1.570.000 1.536.000 1.535.000
Sum egenkapital 2.357.000 2.500.000 2.005.000 1.971.000 1.971.000
Sum avsetninger til forpliktelser 121.000 130.000 137.000 134.000 98.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 145.000 313.000 471.000 613.000 714.000
Leverandørgjeld 79.000 44.000 593.000 233.000 186.000
Betalbar skatt 52.000 338.000 143.000 51.000 0
Skyldig offentlige avgifter 394.000 373.000 587.000 450.000 346.000
Utbytte 0 -550.000 -400.000 -240.000 0
Annen kortsiktig gjeld 598.000 612.000 867.000 436.000 664.000
Sum kortsiktig gjeld 1.123.000 1.516.000 2.590.000 1.410.000 1.196.000
Sum gjeld og egenkapital 3.625.000 4.328.000 5.066.000 3.994.000 3.880.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.323.000 1.460.000 936.000 821.000 686.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2 1.4 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 1.9 1.7 1.2 1.4 1.3
Soliditet 6 57.8 39.6 49.3 50.8
Resultatgrad 3.4 15.2 7.6 4.8 0.7
Rentedekningsgrad 9.3 43.8 16.2 8.1 0.9
Gjeldsgrad 0.5 0.7 1.5 1.0 1.0
Total kapitalrentabilitet 6.2 32.5 12.2 9.4 1.3
Signatur
14.11.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.11.2007
STYRETS LEDER ALENE.
LIV HEIDI BAKKENGEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex