Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gallefoss Bruk Servicesenter As
Juridisk navn:  Gallefoss Bruk Servicesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40407361
V/Sverre-Benjamin Gallefoss Gallefoss Bruk V/Sverre-Benjamin Gallefoss Gallefoss Bruk Fax:
6966 Guddal 6966 Guddal
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Fjaler
Org.nr: 897657392
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/1/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: As Fjord-Data
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.65%
Resultat  
  
-3366.67%
Egenkapital  
  
-37.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 234.000 319.000 159.000 1.816.000 757.000
Resultat: -104.000 -3.000 24.000 229.000 111.000
Egenkapital: 170.000 274.000 277.000 252.000 23.000
Regnskap for  Gallefoss Bruk Servicesenter As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 234.000 319.000 159.000 1.816.000 757.000
Driftskostnader -338.000 -322.000 -135.000 -1.587.000 -646.000
Driftsresultat -104.000 -3.000 24.000 229.000 111.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 0
Resultat før skatt -104.000 -3.000 24.000 229.000 111.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -104.000 -3.000 24.000 229.000 111.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 282.000 275.000 264.000 270.000 529.000
Sum eiendeler 282.000 275.000 264.000 270.000 529.000
Sum opptjent egenkapital -106.000 -3.000 0 0 -77.000
Sum egenkapital 170.000 274.000 277.000 252.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 100.000 1.000 0 0 294.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 0 -12.000 17.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 283.000 275.000 265.000 269.000 529.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 234.000 319.000 159.000 1.773.000 757.000
Andre inntekter 0 0 0 44.000 0
Driftsinntekter 234.000 319.000 159.000 1.816.000 757.000
Varekostnad -262.000 -620.000 -236.000 -1.526.000 -623.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -45.000 101.000 -61.000 -8.000
Driftskostnader -338.000 -322.000 -135.000 -1.587.000 -646.000
Driftsresultat -104.000 -3.000 24.000 229.000 111.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -104.000 -3.000 24.000 229.000 111.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 435.000 470.000 127.000 0 75.000
Kundefordringer 38.000 38.000 38.000 -275.000 0
Andre fordringer -233.000 -264.000 -257.000 0 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 42.000 31.000 356.000 545.000 424.000
Sum omløpsmidler 282.000 275.000 264.000 270.000 529.000
Sum eiendeler 282.000 275.000 264.000 270.000 529.000
Sum opptjent egenkapital -106.000 -3.000 0 0 -77.000
Sum egenkapital 170.000 274.000 277.000 252.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 100.000 1.000 0 0 294.000
Leverandørgjeld 12.000 0 0 17.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 12.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 -25.000 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 0 -12.000 17.000 211.000
Sum gjeld og egenkapital 283.000 275.000 265.000 269.000 529.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 270.000 275.000 276.000 253.000 318.000
Likviditetsgrad 1 23.5 -22 15.9 2.5
Likviditetsgrad 2 -12.8 0 -11.4 15.9 2.2
Soliditet 60.3 99.6 104.5 93.7 4.4
Resultatgrad -44.4 -0.9 15.1 12.6 14.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0 0.1 22.0
Total kapitalrentabilitet -36.9 -1.1 9.1 85.5 21.0
Signatur
26.02.2016
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex