Galleriet Frisør As
Juridisk navn:  Galleriet Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64944200
Rådhusplassen 29 Rådhusplassen 29 Fax:
1430 Ås 1430 Ås
Fylke: Kommune:
Viken Ås
Org.nr: 921714637
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/24/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Follo Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
170.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 2.976.000 0
Resultat: 50.000 0
Egenkapital: 65.000 24.000
Regnskap for  Galleriet Frisør As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 2.976.000 0
Driftskostnader -2.928.000 0
Driftsresultat 49.000 0
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Resultat før skatt 50.000 0
Skattekostnad -10.000 0
Årsresultat 40.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 129.000 0
Sum omløpsmidler 720.000 24.000
Sum eiendeler 849.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 0
Sum egenkapital 65.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 785.000 0
Sum gjeld og egenkapital 849.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.976.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 2.976.000 0
Varekostnad -173.000 0
Lønninger -2.190.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -565.000 0
Driftskostnader -2.928.000 0
Driftsresultat 49.000 0
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 40.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 129.000 0
Sum anleggsmidler 129.000 0
Varebeholdning 79.000 0
Kundefordringer 1.000 0
Andre fordringer 108.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 533.000 24.000
Sum omløpsmidler 720.000 24.000
Sum eiendeler 849.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 40.000 0
Sum egenkapital 65.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0
Betalbar skatt 10.000 0
Skyldig offentlige avgifter 234.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 538.000 0
Sum kortsiktig gjeld 785.000 0
Sum gjeld og egenkapital 849.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -65.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0
Soliditet 7.6 1
Resultatgrad 1.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 12.1 0
Total kapitalrentabilitet 5.9 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex