Galvano Tia As
Juridisk navn:  Galvano Tia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75601100
Postboks 143 Kirkeveien 17 Fax: 75601101
8201 Fauske 8207 Fauske
Fylke: Kommune:
Nordland Fauske
Org.nr: 911918269
Aksjekapital: 612.648 NOK
Antall ansatte: 47
Etableringsdato: 3/21/1955
Foretakstype: AS
Revisor: Fauske Revisjon AS
Regnskapsfører: Flex As
Utvikling:
Omsetning  
  
-68.28%
Resultat  
  
82.02%
Egenkapital  
  
-413.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.701.000 49.502.000 58.275.000 53.027.000 60.875.000
Resultat: -1.387.000 -7.714.000 1.257.000 -4.122.000 837.000
Egenkapital: -1.721.000 -335.000 7.380.000 6.123.000 10.245.000
Regnskap for  Galvano Tia As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.701.000 49.502.000 58.275.000 53.027.000 60.875.000
Driftskostnader -17.094.000 -56.682.000 -56.358.000 -56.115.000 -59.466.000
Driftsresultat -1.394.000 -7.180.000 1.917.000 -3.088.000 1.409.000
Finansinntekter 892.000 529.000 380.000 142.000 68.000
Finanskostnader -885.000 -1.063.000 -1.039.000 -1.176.000 -640.000
Finans 7.000 -534.000 -659.000 -1.034.000 -572.000
Resultat før skatt -1.387.000 -7.714.000 1.257.000 -4.122.000 837.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.387.000 -7.714.000 1.257.000 -4.122.000 837.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.600.000 10.866.000 11.969.000 17.143.000 18.831.000
Sum omløpsmidler 2.170.000 9.873.000 19.264.000 14.746.000 21.609.000
Sum eiendeler 15.770.000 20.739.000 31.233.000 31.889.000 40.440.000
Sum opptjent egenkapital -2.334.000 -947.000 6.767.000 5.510.000 9.632.000
Sum egenkapital -1.721.000 -335.000 7.380.000 6.123.000 10.245.000
Sum langsiktig gjeld 13.800.000 7.600.000 6.915.000 9.233.000 11.949.000
Sum kortsiktig gjeld 3.691.000 13.473.000 16.938.000 16.533.000 18.246.000
Sum gjeld og egenkapital 15.769.000 20.738.000 31.232.000 31.888.000 40.439.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.661.000 40.113.000 44.418.000 41.320.000 49.775.000
Andre inntekter 2.040.000 9.389.000 13.857.000 11.708.000 11.100.000
Driftsinntekter 15.701.000 49.502.000 58.275.000 53.027.000 60.875.000
Varekostnad -6.754.000 -27.141.000 -28.826.000 -26.537.000 -30.823.000
Lønninger -6.533.000 -19.570.000 -18.737.000 -20.733.000 -20.358.000
Avskrivning -840.000 -1.818.000 -2.001.000 -2.075.000 -2.070.000
Nedskrivning 0 -144.000 0 0 0
Andre driftskostnader -2.967.000 -8.009.000 -6.794.000 -6.770.000 -6.215.000
Driftskostnader -17.094.000 -56.682.000 -56.358.000 -56.115.000 -59.466.000
Driftsresultat -1.394.000 -7.180.000 1.917.000 -3.088.000 1.409.000
Finansinntekter 892.000 529.000 380.000 142.000 68.000
Finanskostnader -885.000 -1.063.000 -1.039.000 -1.176.000 -640.000
Finans 7.000 -534.000 -659.000 -1.034.000 -572.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.387.000 -7.714.000 1.257.000 -4.122.000 837.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.710.000 6.606.000 6.692.000 11.321.000 12.205.000
Maskiner anlegg 785.000 4.241.000 5.259.000 5.804.000 6.607.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.495.000 10.847.000 11.950.000 17.124.000 18.812.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.105.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Sum anleggsmidler 13.600.000 10.866.000 11.969.000 17.143.000 18.831.000
Varebeholdning 0 3.416.000 8.755.000 8.415.000 11.225.000
Kundefordringer 212.000 3.796.000 7.619.000 4.162.000 6.202.000
Andre fordringer 1.428.000 2.018.000 1.908.000 1.316.000 3.195.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 529.000 643.000 982.000 854.000 987.000
Sum omløpsmidler 2.170.000 9.873.000 19.264.000 14.746.000 21.609.000
Sum eiendeler 15.770.000 20.739.000 31.233.000 31.889.000 40.440.000
Sum opptjent egenkapital -2.334.000 -947.000 6.767.000 5.510.000 9.632.000
Sum egenkapital -1.721.000 -335.000 7.380.000 6.123.000 10.245.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 248.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 3.179.000 3.175.000 7.472.000 8.162.000
Sum langsiktig gjeld 13.800.000 7.600.000 6.915.000 9.233.000 11.949.000
Leverandørgjeld 444.000 5.740.000 9.257.000 3.680.000 5.384.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 217.000 1.365.000 1.724.000 2.052.000 1.240.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.030.000 3.190.000 2.781.000 3.330.000 3.460.000
Sum kortsiktig gjeld 3.691.000 13.473.000 16.938.000 16.533.000 18.246.000
Sum gjeld og egenkapital 15.769.000 20.738.000 31.232.000 31.888.000 40.439.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.521.000 -3.600.000 2.326.000 -1.787.000 3.363.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 1.1 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.6 0.4 0.6
Soliditet -10.9 -1.6 23.6 19.2 25.3
Resultatgrad -8.9 -14.5 3.3 -5.8 2.3
Rentedekningsgrad -1.6 -6.8 1.8 -2.5 2.3
Gjeldsgrad -10.2 -62.9 3.2 4.2 2.9
Total kapitalrentabilitet -3.2 -32.1 7.4 -9.2 3.7
Signatur
18.07.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex