Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gammelgården AS
Juridisk navn:  Gammelgården AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72525340
Breidablikkveien 22 Breidablikkveien 22 Fax: 72525341
7142 Uthaug 7142 Uthaug
Fylke: Kommune:
Trøndelag Ørland
Org.nr: 980287084
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 10/12/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Stadsbygd Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
4.08%
Egenkapital  
  
-21.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 124.000 502.000 659.000 639.000
Resultat: -47.000 -49.000 8.000 -27.000 -262.000
Egenkapital: -265.000 -218.000 -168.000 -176.000 -104.000
Regnskap for  Gammelgården AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 124.000 502.000 659.000 639.000
Driftskostnader -47.000 -168.000 -443.000 -663.000 -872.000
Driftsresultat -47.000 -43.000 59.000 -3.000 -233.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 -52.000 -24.000 -29.000
Finans 0 -6.000 -52.000 -24.000 -29.000
Resultat før skatt -47.000 -49.000 8.000 -27.000 -262.000
Skattekostnad 0 0 0 -45.000 29.000
Årsresultat -47.000 -49.000 8.000 -72.000 -233.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 43.000 100.000 286.000 437.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 69.000 80.000
Sum eiendeler 16.000 43.000 100.000 355.000 517.000
Sum opptjent egenkapital -415.000 -368.000 -318.000 -326.000 -254.000
Sum egenkapital -265.000 -218.000 -168.000 -176.000 -104.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 216.000 283.000
Sum kortsiktig gjeld 281.000 262.000 268.000 315.000 338.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 44.000 100.000 355.000 517.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 121.000 364.000 635.000 512.000
Andre inntekter 0 3.000 138.000 25.000 127.000
Driftsinntekter 0 124.000 502.000 659.000 639.000
Varekostnad 0 -38.000 -73.000 -100.000 -124.000
Lønninger 0 0 0 -3.000 -2.000
Avskrivning -28.000 -56.000 -101.000 -147.000 -213.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -74.000 -269.000 -413.000 -533.000
Driftskostnader -47.000 -168.000 -443.000 -663.000 -872.000
Driftsresultat -47.000 -43.000 59.000 -3.000 -233.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 -52.000 -24.000 -29.000
Finans 0 -6.000 -52.000 -24.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -47.000 -49.000 8.000 -72.000 -233.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 43.000 100.000 286.000 437.000
Sum varige driftsmidler 16.000 43.000 100.000 286.000 437.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 43.000 100.000 286.000 437.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 12.000 10.000
Andre fordringer 0 0 0 55.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 2.000 47.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 69.000 80.000
Sum eiendeler 16.000 43.000 100.000 355.000 517.000
Sum opptjent egenkapital -415.000 -368.000 -318.000 -326.000 -254.000
Sum egenkapital -265.000 -218.000 -168.000 -176.000 -104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.000 7.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 216.000 283.000
Leverandørgjeld 90.000 115.000 148.000 200.000 127.000
Betalbar skatt 0 0 0 75.000 75.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 191.000 145.000 114.000 40.000 136.000
Sum kortsiktig gjeld 281.000 262.000 268.000 315.000 338.000
Sum gjeld og egenkapital 16.000 44.000 100.000 355.000 517.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -281.000 -262.000 -268.000 -246.000 -258.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.3 0.3
Soliditet -1656.3 -495.5 -49.6 -20.1
Resultatgrad -34.7 11.8 -0.5 -36.5
Rentedekningsgrad -7.2 1.1 -0.1 -8.0
Gjeldsgrad -1.1 -1.2 -1.6 -3.0 -6.0
Total kapitalrentabilitet -293.8 -97.7 5 -0.8 -45.1
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex