Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gammelposten As
Juridisk navn:  Gammelposten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40392023
Fax:
6674 Kvisvik 6674 Kvisvik
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Tingvoll
Org.nr: 915123856
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/2/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nordvest
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.61%
Resultat  
  
240%
Egenkapital  
  
55.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 185.000 196.000 156.000 111.000
Resultat: 49.000 -35.000 -93.000 9.000
Egenkapital: -40.000 -89.000 -54.000 36.000
Regnskap for  Gammelposten As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 185.000 196.000 156.000 111.000
Driftskostnader -136.000 -225.000 -246.000 -103.000
Driftsresultat 49.000 -29.000 -91.000 9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 -2.000 0
Finans 0 -6.000 -2.000 0
Resultat før skatt 49.000 -35.000 -93.000 9.000
Skattekostnad 0 0 3.000 -3.000
Årsresultat 49.000 -35.000 -90.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 16.000 23.000 29.000
Sum omløpsmidler 60.000 36.000 18.000 24.000
Sum eiendeler 70.000 52.000 41.000 53.000
Sum opptjent egenkapital -70.000 -119.000 -84.000 6.000
Sum egenkapital -40.000 -89.000 -54.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 141.000 95.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 69.000 52.000 41.000 53.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 185.000 187.000 121.000 84.000
Andre inntekter 0 9.000 35.000 27.000
Driftsinntekter 185.000 196.000 156.000 111.000
Varekostnad -75.000 -76.000 -57.000 -50.000
Lønninger 0 -67.000 -92.000 0
Avskrivning -7.000 -7.000 -7.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -54.000 -75.000 -90.000 -49.000
Driftskostnader -136.000 -225.000 -246.000 -103.000
Driftsresultat 49.000 -29.000 -91.000 9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -6.000 -2.000 0
Finans 0 -6.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 -35.000 -90.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 16.000 23.000 29.000
Sum varige driftsmidler 10.000 16.000 23.000 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 16.000 23.000 29.000
Varebeholdning 6.000 3.000 4.000 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 54.000 33.000 14.000 11.000
Sum omløpsmidler 60.000 36.000 18.000 24.000
Sum eiendeler 70.000 52.000 41.000 53.000
Sum opptjent egenkapital -70.000 -119.000 -84.000 6.000
Sum egenkapital -40.000 -89.000 -54.000 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000
Leverandørgjeld 33.000 64.000 30.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.000 21.000 15.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 57.000 57.000 49.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 141.000 95.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 69.000 52.000 41.000 53.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -49.000 -105.000 -77.000 10.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.3 0.2 1.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0.1 1.8
Soliditet - -171.2 -131.7 67.9
Resultatgrad 26.5 -14.8 -58.3 8.1
Rentedekningsgrad -4.8 -45.5
Gjeldsgrad -2.7 -1.6 -1.8 0.5
Total kapitalrentabilitet 7 -55.8 17.0
Signatur
03.07.2017
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex