Ganddal Legesenter As
Juridisk navn:  Ganddal Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51681313
Olabakken 5 Olabakken 5 Fax:
4322 Sandnes 4322 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 920204392
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/28/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.82%
Resultat  
  
89.87%
Egenkapital  
  
161.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 2.901.000 3.217.000
Resultat: 300.000 158.000
Egenkapital: 379.000 145.000
Regnskap for  Ganddal Legesenter As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 2.901.000 3.217.000
Driftskostnader -2.602.000 -3.059.000
Driftsresultat 300.000 157.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 300.000 158.000
Skattekostnad -66.000 -37.000
Årsresultat 234.000 121.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 127.000 0
Sum omløpsmidler 728.000 564.000
Sum eiendeler 855.000 564.000
Sum opptjent egenkapital 349.000 115.000
Sum egenkapital 379.000 145.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 471.000 418.000
Sum gjeld og egenkapital 854.000 563.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 2.901.000 3.217.000
Driftsinntekter 2.901.000 3.217.000
Varekostnad 0 -336.000
Lønninger -1.780.000 -1.855.000
Avskrivning -7.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -815.000 -868.000
Driftskostnader -2.602.000 -3.059.000
Driftsresultat 300.000 157.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 234.000 121.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 127.000 0
Sum varige driftsmidler 127.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 127.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 618.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 110.000 564.000
Sum omløpsmidler 728.000 564.000
Sum eiendeler 855.000 564.000
Sum opptjent egenkapital 349.000 115.000
Sum egenkapital 379.000 145.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 0
Leverandørgjeld 157.000 57.000
Betalbar skatt 62.000 37.000
Skyldig offentlige avgifter 91.000 128.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 162.000 196.000
Sum kortsiktig gjeld 471.000 418.000
Sum gjeld og egenkapital 854.000 563.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 257.000 146.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3
Soliditet 44.4 25.8
Resultatgrad 10.3 4.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 2.9
Total kapitalrentabilitet 35.1 27.9
Signatur
09.01.2018
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex