Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gange-Rolv AS
Juridisk navn:  Gange-Rolv AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70198100
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax: 70156695
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 978626092
Aksjekapital: 9.220.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/21/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.52%
Resultat  
  
34.24%
Egenkapital  
  
30.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.509.000 3.204.000 3.162.000 2.855.000 2.671.000
Resultat: 6.732.000 5.015.000 2.221.000 1.945.000 2.239.000
Egenkapital: 28.038.000 21.520.000 16.567.000 14.463.000 12.476.000
Regnskap for  Gange-Rolv AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.509.000 3.204.000 3.162.000 2.855.000 2.671.000
Driftskostnader -4.027.000 -3.067.000 -2.767.000 -3.112.000 -2.612.000
Driftsresultat -518.000 137.000 395.000 -258.000 59.000
Finansinntekter 7.249.000 4.878.000 1.826.000 2.202.000 2.187.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -8.000
Finans 7.249.000 4.878.000 1.826.000 2.202.000 2.179.000
Resultat før skatt 6.732.000 5.015.000 2.221.000 1.945.000 2.239.000
Skattekostnad -214.000 -62.000 -117.000 42.000 -26.000
Årsresultat 6.518.000 4.953.000 2.104.000 1.987.000 2.213.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.412.000 13.371.000 13.477.000 13.330.000 11.207.000
Sum omløpsmidler 13.546.000 10.273.000 5.076.000 2.801.000 2.289.000
Sum eiendeler 31.958.000 23.644.000 18.553.000 16.131.000 13.496.000
Sum opptjent egenkapital 18.818.000 12.300.000 7.347.000 5.243.000 3.256.000
Sum egenkapital 28.038.000 21.520.000 16.567.000 14.463.000 12.476.000
Sum langsiktig gjeld 220.000 6.000 17.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.699.000 2.118.000 1.969.000 1.668.000 1.020.000
Sum gjeld og egenkapital 31.957.000 23.644.000 18.553.000 16.131.000 13.496.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.509.000 3.204.000 3.162.000 2.855.000 2.671.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.509.000 3.204.000 3.162.000 2.855.000 2.671.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.389.000 -2.609.000 -2.257.000 -2.483.000 -2.224.000
Avskrivning -106.000 -106.000 -90.000 -53.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -532.000 -352.000 -420.000 -576.000 -388.000
Driftskostnader -4.027.000 -3.067.000 -2.767.000 -3.112.000 -2.612.000
Driftsresultat -518.000 137.000 395.000 -258.000 59.000
Finansinntekter 7.249.000 4.878.000 1.826.000 2.202.000 2.187.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -8.000
Finans 7.249.000 4.878.000 1.826.000 2.202.000 2.179.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.518.000 4.953.000 2.104.000 1.987.000 2.213.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 42.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.320.000 279.000 385.000 345.000 0
Sum varige driftsmidler 5.320.000 279.000 385.000 345.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 13.092.000 13.092.000 13.092.000 12.942.000 11.207.000
Sum anleggsmidler 18.412.000 13.371.000 13.477.000 13.330.000 11.207.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.924.000 0 0 0 0
Andre fordringer 2.924.000 172.000 67.000 156.000 102.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.697.000 10.101.000 5.009.000 2.645.000 2.187.000
Sum omløpsmidler 13.546.000 10.273.000 5.076.000 2.801.000 2.289.000
Sum eiendeler 31.958.000 23.644.000 18.553.000 16.131.000 13.496.000
Sum opptjent egenkapital 18.818.000 12.300.000 7.347.000 5.243.000 3.256.000
Sum egenkapital 28.038.000 21.520.000 16.567.000 14.463.000 12.476.000
Sum avsetninger til forpliktelser 220.000 6.000 17.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 220.000 6.000 17.000 0 0
Leverandørgjeld 1.693.000 25.000 25.000 40.000 72.000
Betalbar skatt 0 72.000 57.000 0 26.000
Skyldig offentlige avgifter 306.000 361.000 369.000 312.000 269.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.701.000 1.659.000 1.518.000 1.316.000 652.000
Sum kortsiktig gjeld 3.699.000 2.118.000 1.969.000 1.668.000 1.020.000
Sum gjeld og egenkapital 31.957.000 23.644.000 18.553.000 16.131.000 13.496.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.847.000 8.155.000 3.107.000 1.133.000 1.269.000
Likviditetsgrad 1 3.7 4.9 2.6 1.7 2.2
Likviditetsgrad 2 3.7 4.9 2.6 1.7 2.3
Soliditet 87.7 9 89.3 89.7 92.4
Resultatgrad -14.8 4.3 12.5 -9.0 2.2
Rentedekningsgrad 280.8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 21.1 21.2 1 12.1 16.6
Signatur
25.09.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.09.2012
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex