Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gangsø Eftf AS
Juridisk navn:  Gangsø Eftf AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57851566
Måløy Stormarked Måløy Stormarked Fax: 57850862
6718 Deknepollen 6718 Deknepollen
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 952021354
Aksjekapital: 111.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 6/1/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.6%
Resultat  
  
735.85%
Egenkapital  
  
251.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 19.739.000 18.344.000 17.793.000 18.701.000 11.631.000
Resultat: 3.987.000 477.000 616.000 529.000 134.000
Egenkapital: 5.398.000 1.537.000 2.071.000 2.273.000 2.193.000
Regnskap for  Gangsø Eftf AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 19.739.000 18.344.000 17.793.000 18.701.000 11.631.000
Driftskostnader -19.090.000 -17.758.000 -17.092.000 -18.093.000 -11.461.000
Driftsresultat 649.000 587.000 702.000 608.000 170.000
Finansinntekter 3.458.000 -32.000 -48.000 -14.000 18.000
Finanskostnader -120.000 -77.000 -38.000 -64.000 -54.000
Finans 3.338.000 -109.000 -86.000 -78.000 -36.000
Resultat før skatt 3.987.000 477.000 616.000 529.000 134.000
Skattekostnad -125.000 -112.000 -157.000 -149.000 -37.000
Årsresultat 3.861.000 365.000 459.000 380.000 97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.556.000 1.950.000 1.572.000 1.088.000 1.279.000
Sum omløpsmidler 8.654.000 7.675.000 6.997.000 6.575.000 6.859.000
Sum eiendeler 10.210.000 9.625.000 8.569.000 7.663.000 8.138.000
Sum opptjent egenkapital 4.957.000 1.096.000 1.631.000 1.832.000 1.752.000
Sum egenkapital 5.398.000 1.537.000 2.071.000 2.273.000 2.193.000
Sum langsiktig gjeld 1.651.000 3.336.000 2.466.000 741.000 966.000
Sum kortsiktig gjeld 3.161.000 4.754.000 4.031.000 4.649.000 4.978.000
Sum gjeld og egenkapital 10.210.000 9.627.000 8.569.000 7.663.000 8.137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.739.000 18.144.000 17.793.000 18.701.000 11.631.000
Andre inntekter 0 200.000 0 0 0
Driftsinntekter 19.739.000 18.344.000 17.793.000 18.701.000 11.631.000
Varekostnad -12.553.000 -11.464.000 -10.600.000 -11.690.000 -7.252.000
Lønninger -3.370.000 -3.236.000 -3.564.000 -3.431.000 -1.856.000
Avskrivning -282.000 -264.000 -188.000 -191.000 -226.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.885.000 -2.794.000 -2.740.000 -2.781.000 -2.127.000
Driftskostnader -19.090.000 -17.758.000 -17.092.000 -18.093.000 -11.461.000
Driftsresultat 649.000 587.000 702.000 608.000 170.000
Finansinntekter 3.458.000 -32.000 -48.000 -14.000 18.000
Finanskostnader -120.000 -77.000 -38.000 -64.000 -54.000
Finans 3.338.000 -109.000 -86.000 -78.000 -36.000
Konsernbidrag 0 -900.000 -660.000 -300.000 -1.200.000
Utbytte 0 0 0 0 -132.000
Årsresultat 3.861.000 365.000 459.000 380.000 97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.438.000 1.720.000 1.336.000 1.061.000 1.252.000
Sum varige driftsmidler 1.438.000 1.720.000 1.336.000 1.061.000 1.252.000
Sum finansielle anleggsmidler 118.000 230.000 237.000 27.000 27.000
Sum anleggsmidler 1.556.000 1.950.000 1.572.000 1.088.000 1.279.000
Varebeholdning 5.298.000 6.600.000 5.800.000 4.485.000 3.600.000
Kundefordringer 782.000 512.000 660.000 1.157.000 565.000
Andre fordringer 50.000 150.000 150.000 123.000 897.000
Sum investeringer 0 118.000 118.000 328.000 328.000
Kasse, bank 1.736.000 336.000 200.000 664.000 1.397.000
Sum omløpsmidler 8.654.000 7.675.000 6.997.000 6.575.000 6.859.000
Sum eiendeler 10.210.000 9.625.000 8.569.000 7.663.000 8.138.000
Sum opptjent egenkapital 4.957.000 1.096.000 1.631.000 1.832.000 1.752.000
Sum egenkapital 5.398.000 1.537.000 2.071.000 2.273.000 2.193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 108.000 118.000 55.000 33.000 22.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.571.000 1.522.000 1.731.000 2.525.000
Sum langsiktig gjeld 1.651.000 3.336.000 2.466.000 741.000 966.000
Leverandørgjeld 1.572.000 2.016.000 1.550.000 1.982.000 1.996.000
Betalbar skatt 135.000 49.000 134.000 138.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.125.000 696.000 420.000 394.000 141.000
Utbytte 0 0 0 0 -132.000
Annen kortsiktig gjeld 329.000 421.000 405.000 333.000 184.000
Sum kortsiktig gjeld 3.161.000 4.754.000 4.031.000 4.649.000 4.978.000
Sum gjeld og egenkapital 10.210.000 9.627.000 8.569.000 7.663.000 8.137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.493.000 2.921.000 2.966.000 1.926.000 1.881.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1.6 1.7 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 0.2 0.3 0.5 0.7
Soliditet 52.9 1 24.2 29.7 27.0
Resultatgrad 3.3 3.2 3.9 3.3 1.5
Rentedekningsgrad 5.4 7.6 18.5 9.3 3.5
Gjeldsgrad 0.9 5.3 3.1 2.4 2.7
Total kapitalrentabilitet 40.2 5.8 7.6 7.8 2.3
Signatur
17.09.2010
SELSKAPETS SIGNATUR INNEHAS AV STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex