Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gangsøy Invest As
Juridisk navn:  Gangsøy Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Håvard Gangsøy Fardalen C/O Håvard Gangsøy Fardalen Fax:
5378 Klokkarvik 5378 Klokkarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 913738942
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/15/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 -6.000
Egenkapital: 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Regnskap for  Gangsøy Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 -6.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 177.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 177.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Sum egenkapital 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 152.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 176.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 -6.000
Driftskostnader 0 0 0 0 -6.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 177.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 177.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 177.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000
Sum egenkapital 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 152.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 152.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 176.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -152.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.1 0.1
Soliditet 13.6 9 9 96.0 96.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.3 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0.0 -24.0
Signatur
21.04.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex