Garasjelaget Brokelandsheia Terrasse
Juridisk navn:  Garasjelaget Brokelandsheia Terrasse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45477177
Brokelandsheia Terrasse 34 Brokelandsheia Terrasse 34 Fax:
4993 Sundebru 4993 Sundebru
Fylke: Kommune:
Agder Gjerstad
Org.nr: 914217423
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/23/2014
Foretakstype: ESEK
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
2.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 36.000 36.000 33.000 6.000 6.000
Resultat: 28.000 0 22.000 1.000 1.000
Egenkapital: 1.078.000 1.050.000 1.050.000 1.028.000 1.028.000
Regnskap for  Garasjelaget Brokelandsheia Terrasse
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 36.000 36.000 33.000 6.000 6.000
Driftskostnader -8.000 -37.000 -12.000 -4.000 -4.000
Driftsresultat 28.000 -1.000 22.000 1.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 28.000 0 22.000 1.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 0 22.000 1.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum omløpsmidler 78.000 50.000 50.000 28.000 28.000
Sum eiendeler 1.078.000 1.050.000 1.050.000 1.028.000 1.028.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 22.000 23.000 1.000 1.000
Sum egenkapital 1.078.000 1.050.000 1.050.000 1.028.000 1.028.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.078.000 1.049.000 1.050.000 1.028.000 1.028.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 36.000 36.000 33.000 6.000 6.000
Driftsinntekter 36.000 36.000 33.000 6.000 6.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -37.000 -12.000 -4.000 -4.000
Driftskostnader -8.000 -37.000 -12.000 -4.000 -4.000
Driftsresultat 28.000 -1.000 22.000 1.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 0 22.000 1.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 78.000 50.000 50.000 28.000 28.000
Sum omløpsmidler 78.000 50.000 50.000 28.000 28.000
Sum eiendeler 1.078.000 1.050.000 1.050.000 1.028.000 1.028.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 22.000 23.000 1.000 1.000
Sum egenkapital 1.078.000 1.050.000 1.050.000 1.028.000 1.028.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.078.000 1.049.000 1.050.000 1.028.000 1.028.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 78.000 50.000 50.000 28.000 28.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad 77.8 -2.8 66.7 16.7 16.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.6 -0.1 2.1 0.1 0.1
Signatur
05.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex