Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Garden Invest As
Juridisk navn:  Garden Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Giljagarden 20A Giljagarden 20A Fax:
4335 Dirdal 4335 Dirdal
Fylke: Kommune:
Rogaland Gjesdal
Org.nr: 917591881
Aksjekapital: 1.846.000 NOK
Etableringsdato: 6/16/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sandnes Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-13.66%
Egenkapital  
  
1.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 139.000 161.000 0
Egenkapital: 6.424.000 6.317.000 6.188.000
Regnskap for  Garden Invest As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -12.000 0
Driftsresultat -10.000 -12.000 0
Finansinntekter 150.000 174.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 150.000 174.000 0
Resultat før skatt 139.000 161.000 0
Skattekostnad -32.000 -32.000 0
Årsresultat 107.000 129.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.145.000 4.770.000 5.619.000
Sum omløpsmidler 2.317.000 1.584.000 601.000
Sum eiendeler 6.462.000 6.354.000 6.220.000
Sum opptjent egenkapital 4.577.000 4.470.000 4.368.000
Sum egenkapital 6.424.000 6.317.000 6.188.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 36.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 6.462.000 6.353.000 6.221.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -12.000 0
Driftskostnader -10.000 -12.000 0
Driftsresultat -10.000 -12.000 0
Finansinntekter 150.000 174.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 150.000 174.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 107.000 129.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.145.000 4.770.000 5.619.000
Sum anleggsmidler 4.145.000 4.770.000 5.619.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 616.000 600.000 600.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.700.000 984.000 1.000
Sum omløpsmidler 2.317.000 1.584.000 601.000
Sum eiendeler 6.462.000 6.354.000 6.220.000
Sum opptjent egenkapital 4.577.000 4.470.000 4.368.000
Sum egenkapital 6.424.000 6.317.000 6.188.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 32.000 32.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 4.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 36.000 33.000
Sum gjeld og egenkapital 6.462.000 6.353.000 6.221.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.279.000 1.548.000 568.000
Likviditetsgrad 1 6 4 18.2
Likviditetsgrad 2 6 4 18.2
Soliditet 99.4 99.4 99.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 2.2 2.5 0
Signatur
26.08.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex