Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Garden Invest As
Juridisk navn:  Garden Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Giljagarden 20A Giljagarden 20A Fax:
4335 Dirdal 4335 Dirdal
Fylke: Kommune:
Rogaland Gjesdal
Org.nr: 918694900
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/22/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sandnes Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.94%
Resultat  
  
-37.6%
Egenkapital  
  
46.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.010.000 802.000
Resultat: 4.168.000 6.679.000
Egenkapital: 9.822.000 6.694.000
Regnskap for  Garden Invest As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.010.000 802.000
Driftskostnader -906.000 -629.000
Driftsresultat 104.000 174.000
Finansinntekter 4.071.000 6.514.000
Finanskostnader -7.000 -9.000
Finans 4.064.000 6.505.000
Resultat før skatt 4.168.000 6.679.000
Skattekostnad -40.000 -85.000
Årsresultat 4.128.000 6.594.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.752.000 1.914.000
Sum omløpsmidler 10.009.000 7.118.000
Sum eiendeler 11.761.000 9.032.000
Sum opptjent egenkapital 9.722.000 6.594.000
Sum egenkapital 9.822.000 6.694.000
Sum langsiktig gjeld 47.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 1.893.000 2.291.000
Sum gjeld og egenkapital 11.762.000 9.032.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.010.000 802.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.010.000 802.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -723.000 -523.000
Avskrivning -40.000 -4.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -143.000 -102.000
Driftskostnader -906.000 -629.000
Driftsresultat 104.000 174.000
Finansinntekter 4.071.000 6.514.000
Finanskostnader -7.000 -9.000
Finans 4.064.000 6.505.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -1.000.000 0
Årsresultat 4.128.000 6.594.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 360.000 400.000
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 360.000 400.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.393.000 1.514.000
Sum anleggsmidler 1.752.000 1.914.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 172.000 161.000
Andre fordringer 4.190.000 3.767.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 5.647.000 3.191.000
Sum omløpsmidler 10.009.000 7.118.000
Sum eiendeler 11.761.000 9.032.000
Sum opptjent egenkapital 9.722.000 6.594.000
Sum egenkapital 9.822.000 6.694.000
Sum avsetninger til forpliktelser 47.000 47.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 47.000 47.000
Leverandørgjeld 8.000 493.000
Betalbar skatt 41.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 44.000 39.000
Utbytte -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 801.000 1.721.000
Sum kortsiktig gjeld 1.893.000 2.291.000
Sum gjeld og egenkapital 11.762.000 9.032.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.116.000 4.827.000
Likviditetsgrad 1 5.3 3.1
Likviditetsgrad 2 5.3 3.1
Soliditet 83.5 74.1
Resultatgrad 10.3 21.7
Rentedekningsgrad 14.9 19.3
Gjeldsgrad 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 35.5 7
Signatur
14.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex