Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Garden Living As
Juridisk navn:  Garden Living As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95256300
Holtervegen 169 Holtervegen 169 Fax:
2034 Holter 2034 Holter
Fylke: Kommune:
Viken Nannestad
Org.nr: 999646905
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/22/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lisbeth Hoff Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.05%
Resultat  
  
-35.03%
Egenkapital  
  
20.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.638.000 3.896.000 2.915.000 2.611.000 1.898.000
Resultat: 204.000 314.000 338.000 131.000 137.000
Egenkapital: 908.000 752.000 514.000 262.000 167.000
Regnskap for  Garden Living As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.638.000 3.896.000 2.915.000 2.611.000 1.898.000
Driftskostnader -4.426.000 -3.577.000 -2.575.000 -2.482.000 -1.759.000
Driftsresultat 212.000 318.000 339.000 129.000 139.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000
Finanskostnader -11.000 -8.000 -3.000 -2.000 -5.000
Finans -8.000 -5.000 -1.000 1.000 -2.000
Resultat før skatt 204.000 314.000 338.000 131.000 137.000
Skattekostnad -47.000 -77.000 -86.000 -36.000 -37.000
Årsresultat 156.000 238.000 253.000 94.000 100.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 109.000 140.000 16.000 0 0
Sum omløpsmidler 2.029.000 1.532.000 1.310.000 1.008.000 748.000
Sum eiendeler 2.138.000 1.672.000 1.326.000 1.008.000 748.000
Sum opptjent egenkapital 878.000 722.000 484.000 232.000 137.000
Sum egenkapital 908.000 752.000 514.000 262.000 167.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 5.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.226.000 914.000 812.000 746.000 581.000
Sum gjeld og egenkapital 2.138.000 1.671.000 1.326.000 1.008.000 748.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.638.000 3.896.000 2.915.000 2.611.000 1.898.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.638.000 3.896.000 2.915.000 2.611.000 1.898.000
Varekostnad -1.911.000 -1.590.000 -1.098.000 -1.215.000 -908.000
Lønninger -1.254.000 -913.000 -568.000 -509.000 -346.000
Avskrivning -31.000 -9.000 -4.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.230.000 -1.065.000 -905.000 -758.000 -505.000
Driftskostnader -4.426.000 -3.577.000 -2.575.000 -2.482.000 -1.759.000
Driftsresultat 212.000 318.000 339.000 129.000 139.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 3.000 3.000
Finanskostnader -11.000 -8.000 -3.000 -2.000 -5.000
Finans -8.000 -5.000 -1.000 1.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 156.000 238.000 253.000 94.000 100.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 109.000 140.000 16.000 0 0
Sum varige driftsmidler 109.000 140.000 16.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 109.000 140.000 16.000 0 0
Varebeholdning 1.071.000 994.000 680.000 424.000 357.000
Kundefordringer 24.000 47.000 43.000 16.000 17.000
Andre fordringer 21.000 43.000 22.000 1.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 913.000 448.000 566.000 567.000 354.000
Sum omløpsmidler 2.029.000 1.532.000 1.310.000 1.008.000 748.000
Sum eiendeler 2.138.000 1.672.000 1.326.000 1.008.000 748.000
Sum opptjent egenkapital 878.000 722.000 484.000 232.000 137.000
Sum egenkapital 908.000 752.000 514.000 262.000 167.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 5.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 5.000 0 0 0
Leverandørgjeld 59.000 41.000 17.000 68.000 1.000
Betalbar skatt 49.000 72.000 86.000 36.000 37.000
Skyldig offentlige avgifter 104.000 11.000 27.000 32.000 18.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.014.000 790.000 683.000 610.000 525.000
Sum kortsiktig gjeld 1.226.000 914.000 812.000 746.000 581.000
Sum gjeld og egenkapital 2.138.000 1.671.000 1.326.000 1.008.000 748.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 803.000 618.000 498.000 262.000 167.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.6 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.8 0.8 0.7
Soliditet 42.5 4 38.8 26.0 22.3
Resultatgrad 4.6 8.2 11.6 4.9 7.3
Rentedekningsgrad 19.3 39.8 1 66.0 28.4
Gjeldsgrad 1.4 1.2 1.6 2.8 3.5
Total kapitalrentabilitet 10.1 19.2 25.7 13.1 19.0
Signatur
13.02.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
13.02.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex