Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Garden Service & Design
Juridisk navn:  Garden Service & Design
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93037048
Svibelveien 7 Svibelveien 7 Fax:
3228 Sandefjord 3228 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 992125292
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/19/2008
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
102.58%
Resultat  
  
-397.56%
Egenkapital  
  
-326.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2010 2008
Omsetning: 472.000 233.000
Resultat: -204.000 -41.000
Egenkapital: -175.000 -41.000
Regnskap for  Garden Service & Design
Resultat 2010 2008
Driftsinntekter 472.000 233.000
Driftskostnader -655.000 -273.000
Driftsresultat -183.000 -40.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -21.000 -1.000
Finans -21.000 -1.000
Resultat før skatt -204.000 -41.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -204.000 -41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000 54.000
Sum omløpsmidler 28.000 33.000
Sum eiendeler 58.000 87.000
Sum opptjent egenkapital -175.000 -41.000
Sum egenkapital -175.000 -41.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 233.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 58.000 87.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 472.000 233.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 472.000 233.000
Varekostnad -103.000 -43.000
Lønninger -272.000 0
Avskrivning -35.000 -11.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -245.000 -219.000
Driftskostnader -655.000 -273.000
Driftsresultat -183.000 -40.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -21.000 -1.000
Finans -21.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -204.000 -41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 30.000 54.000
Sum varige driftsmidler 30.000 54.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 30.000 54.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 11.000 5.000
Andre fordringer 1.000 9.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 16.000 19.000
Sum omløpsmidler 28.000 33.000
Sum eiendeler 58.000 87.000
Sum opptjent egenkapital -175.000 -41.000
Sum egenkapital -175.000 -41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 28.000 37.000
Betalbar skatt 14.000 0
Skyldig offentlige avgifter 148.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 43.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 233.000 128.000
Sum gjeld og egenkapital 58.000 87.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -205.000 -95.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3
Soliditet -301.7 -47.1
Resultatgrad -38.8 -17.2
Rentedekningsgrad -8.7 -40.0
Gjeldsgrad -1.3 -3.1
Total kapitalrentabilitet -315.5 -46.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex