Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Garden Transport As
Juridisk navn:  Garden Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97558703
Grinnisvegen 602 Grinnisvegen 602 Fax:
7236 Hovin I Gauldal 7236 Hovin I Gauldal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Melhus
Org.nr: 997875435
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/5/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bårseth Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.27%
Resultat  
  
12.26%
Egenkapital  
  
23.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.836.000 3.576.000 3.574.000 2.858.000 3.131.000
Resultat: 357.000 318.000 622.000 -39.000 -68.000
Egenkapital: 1.433.000 1.159.000 917.000 433.000 473.000
Regnskap for  Garden Transport As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.836.000 3.576.000 3.574.000 2.858.000 3.131.000
Driftskostnader -3.487.000 -3.264.000 -2.946.000 -2.888.000 -3.195.000
Driftsresultat 349.000 312.000 628.000 -30.000 -63.000
Finansinntekter 12.000 10.000 4.000 8.000 8.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -10.000 -17.000 -13.000
Finans 9.000 5.000 -6.000 -9.000 -5.000
Resultat før skatt 357.000 318.000 622.000 -39.000 -68.000
Skattekostnad -83.000 -76.000 -138.000 0 10.000
Årsresultat 274.000 242.000 484.000 -39.000 -59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 407.000 398.000 224.000 223.000 283.000
Sum omløpsmidler 2.037.000 1.919.000 1.975.000 1.355.000 1.265.000
Sum eiendeler 2.444.000 2.317.000 2.199.000 1.578.000 1.548.000
Sum opptjent egenkapital 1.333.000 1.059.000 817.000 333.000 373.000
Sum egenkapital 1.433.000 1.159.000 917.000 433.000 473.000
Sum langsiktig gjeld 19.000 34.000 44.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 992.000 1.125.000 1.238.000 1.145.000 1.075.000
Sum gjeld og egenkapital 2.444.000 2.318.000 2.199.000 1.578.000 1.548.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.835.000 3.576.000 3.321.000 2.851.000 3.276.000
Andre inntekter 1.000 0 252.000 7.000 -144.000
Driftsinntekter 3.836.000 3.576.000 3.574.000 2.858.000 3.131.000
Varekostnad -1.514.000 -1.339.000 -1.070.000 -1.059.000 -1.531.000
Lønninger -739.000 -693.000 -683.000 -609.000 -626.000
Avskrivning -102.000 -90.000 -87.000 -76.000 -73.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.132.000 -1.142.000 -1.106.000 -1.144.000 -965.000
Driftskostnader -3.487.000 -3.264.000 -2.946.000 -2.888.000 -3.195.000
Driftsresultat 349.000 312.000 628.000 -30.000 -63.000
Finansinntekter 12.000 10.000 4.000 8.000 8.000
Finanskostnader -3.000 -5.000 -10.000 -17.000 -13.000
Finans 9.000 5.000 -6.000 -9.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 274.000 242.000 484.000 -39.000 -59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 164.000 193.000 86.000 0 0
Driftsløsøre 153.000 205.000 138.000 223.000 283.000
Sum varige driftsmidler 317.000 398.000 224.000 223.000 283.000
Sum finansielle anleggsmidler 90.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 407.000 398.000 224.000 223.000 283.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 608.000 328.000 365.000 406.000 432.000
Andre fordringer 169.000 284.000 253.000 341.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.260.000 1.307.000 1.357.000 607.000 804.000
Sum omløpsmidler 2.037.000 1.919.000 1.975.000 1.355.000 1.265.000
Sum eiendeler 2.444.000 2.317.000 2.199.000 1.578.000 1.548.000
Sum opptjent egenkapital 1.333.000 1.059.000 817.000 333.000 373.000
Sum egenkapital 1.433.000 1.159.000 917.000 433.000 473.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.000 34.000 44.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.000 34.000 44.000 0 0
Leverandørgjeld 213.000 206.000 146.000 166.000 121.000
Betalbar skatt 98.000 86.000 94.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 153.000 108.000 123.000 104.000 82.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 528.000 724.000 875.000 874.000 872.000
Sum kortsiktig gjeld 992.000 1.125.000 1.238.000 1.145.000 1.075.000
Sum gjeld og egenkapital 2.444.000 2.318.000 2.199.000 1.578.000 1.548.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.045.000 794.000 737.000 210.000 190.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.7 1.6 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 2.1 1.7 1.6 1.2 1.2
Soliditet 58.6 5 41.7 27.4 30.6
Resultatgrad 9.1 8.7 17.6 -1.0 -2.0
Rentedekningsgrad 116.3 62.4 62.8 -1.3 -4.2
Gjeldsgrad 0.7 1 1.4 2.6 2.3
Total kapitalrentabilitet 14.8 13.9 28.7 -1.4 -3.6
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex