Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gardening At Night As
Juridisk navn:  Gardening At Night As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41560654
Ryggveien 58 Ryggveien 58 Fax:
4072 Randaberg 4072 Randaberg
Fylke: Kommune:
Rogaland Randaberg
Org.nr: 917040400
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/2016 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
221.05%
Resultat  
  
430.77%
Egenkapital  
  
100%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 61.000 19.000 14.000
Resultat: 43.000 -13.000 -39.000
Egenkapital: 86.000 43.000 56.000
Regnskap for  Gardening At Night As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 61.000 19.000 14.000
Driftskostnader -18.000 -32.000 -53.000
Driftsresultat 43.000 -13.000 -39.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 43.000 -13.000 -39.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 43.000 -13.000 -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 52.000 62.000 27.000
Sum omløpsmidler 83.000 31.000 29.000
Sum eiendeler 135.000 93.000 56.000
Sum opptjent egenkapital -9.000 -51.000 -39.000
Sum egenkapital 86.000 43.000 56.000
Sum langsiktig gjeld 50.000 50.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 135.000 93.000 55.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 64.000 19.000 14.000
Andre inntekter -3.000 0 0
Driftsinntekter 61.000 19.000 14.000
Varekostnad 2.000 -15.000 -27.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -10.000 -7.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -10.000 -23.000
Driftskostnader -18.000 -32.000 -53.000
Driftsresultat 43.000 -13.000 -39.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 43.000 -13.000 -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 52.000 62.000 27.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 52.000 62.000 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 52.000 62.000 27.000
Varebeholdning 23.000 5.000 8.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 60.000 26.000 20.000
Sum omløpsmidler 83.000 31.000 29.000
Sum eiendeler 135.000 93.000 56.000
Sum opptjent egenkapital -9.000 -51.000 -39.000
Sum egenkapital 86.000 43.000 56.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 50.000 50.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 135.000 93.000 55.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 83.000 31.000 29.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0
Soliditet 63.2 46.2 1
Resultatgrad 70.5 -68.4 -278.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 1.2 0
Total kapitalrentabilitet 31.6 -69.6
Signatur
28.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex