Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gardenmester As
Juridisk navn:  Gardenmester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95000001
Haugavegen 15 Haugavegen 15 Fax:
7860 Skage I Namdalen 7860 Skage I Namdalen
Fylke: Kommune:
Trøndelag Overhalla
Org.nr: 917530319
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Recon Regnskap A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-151.43%
Egenkapital  
  
-26.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 643.000 0
Resultat: -18.000 35.000 -29.000
Egenkapital: 19.000 26.000 8.000
Regnskap for  Gardenmester As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 643.000 0
Driftskostnader -17.000 -606.000 -28.000
Driftsresultat -18.000 37.000 -29.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans 0 -2.000 0
Resultat før skatt -18.000 35.000 -29.000
Skattekostnad 11.000 -18.000 7.000
Årsresultat -7.000 18.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 272.000
Sum omløpsmidler 22.000 103.000 47.000
Sum eiendeler 22.000 103.000 319.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 -4.000 -22.000
Sum egenkapital 19.000 26.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 310.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 77.000 0
Sum gjeld og egenkapital 22.000 103.000 318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 643.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 643.000 0
Varekostnad 0 -90.000 0
Lønninger -1.000 -256.000 0
Avskrivning 0 0 -6.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -260.000 -22.000
Driftskostnader -17.000 -606.000 -28.000
Driftsresultat -18.000 37.000 -29.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 0
Finans 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -7.000 18.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 7.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 265.000
Sum varige driftsmidler 0 0 265.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 272.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 14.000 0 10.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.000 103.000 36.000
Sum omløpsmidler 22.000 103.000 47.000
Sum eiendeler 22.000 103.000 319.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 -4.000 -22.000
Sum egenkapital 19.000 26.000 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 310.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 11.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 37.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 29.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 77.000 0
Sum gjeld og egenkapital 22.000 103.000 318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000 26.000 47.000
Likviditetsgrad 1 7.3 1.3
Likviditetsgrad 2 7.3 1.3 0
Soliditet 86.4 25.2 2.5
Resultatgrad 5.8
Rentedekningsgrad 18.5
Gjeldsgrad 0.2 3 38.8
Total kapitalrentabilitet -81.8 35.9 -9.1
Signatur
27.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex