Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gardenpot AS
Juridisk navn:  Gardenpot AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Raveien 291 Raveien 291 Fax:
3220 Sandefjord 3220 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 994604473
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/30/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.12%
Resultat  
  
61.29%
Egenkapital  
  
-3.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 256.000 333.000 566.000 644.000 957.000
Resultat: -12.000 -31.000 93.000 41.000 36.000
Egenkapital: 306.000 317.000 349.000 283.000 246.000
Regnskap for  Gardenpot AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 256.000 333.000 566.000 644.000 957.000
Driftskostnader -267.000 -364.000 -472.000 -598.000 -920.000
Driftsresultat -11.000 -30.000 94.000 46.000 37.000
Finansinntekter 0 1.000 0 3.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -7.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 -1.000
Resultat før skatt -12.000 -31.000 93.000 41.000 36.000
Skattekostnad 0 0 -27.000 -4.000 -29.000
Årsresultat -12.000 -31.000 66.000 37.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 310.000 320.000 386.000 286.000 405.000
Sum eiendeler 310.000 320.000 386.000 286.000 405.000
Sum opptjent egenkapital 206.000 217.000 249.000 183.000 146.000
Sum egenkapital 306.000 317.000 349.000 283.000 246.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 2.000 37.000 3.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 310.000 319.000 386.000 286.000 406.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 256.000 333.000 566.000 644.000 957.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 256.000 333.000 566.000 644.000 957.000
Varekostnad -223.000 -320.000 -382.000 -520.000 -853.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -44.000 -90.000 -78.000 -67.000
Driftskostnader -267.000 -364.000 -472.000 -598.000 -920.000
Driftsresultat -11.000 -30.000 94.000 46.000 37.000
Finansinntekter 0 1.000 0 3.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -7.000 -2.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -4.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -31.000 66.000 37.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 152.000 167.000 203.000 148.000 168.000
Kundefordringer 17.000 20.000 12.000 37.000 9.000
Andre fordringer 42.000 34.000 23.000 0 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 100.000 98.000 148.000 102.000 210.000
Sum omløpsmidler 310.000 320.000 386.000 286.000 405.000
Sum eiendeler 310.000 320.000 386.000 286.000 405.000
Sum opptjent egenkapital 206.000 217.000 249.000 183.000 146.000
Sum egenkapital 306.000 317.000 349.000 283.000 246.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 2.000 11.000 -7.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 27.000 4.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 1.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 6.000 124.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 2.000 37.000 3.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 310.000 319.000 386.000 286.000 406.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 306.000 318.000 349.000 283.000 245.000
Likviditetsgrad 1 77.5 160 10. 95.3 2.5
Likviditetsgrad 2 39.5 76.5 4.9 46.1 1.5
Soliditet 98.7 99.4 90.4 99.0 60.6
Resultatgrad -4.3 16.6 7.1 3.9
Rentedekningsgrad 9 7.0 19.0
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.0 0.7
Total kapitalrentabilitet -3.5 -9.1 24.4 17.1 9.4
Signatur
19.10.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.10.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex