Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gardermoen Elektro AS
Juridisk navn:  Gardermoen Elektro AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63948900
Elektrovegen 2 Elektrovegen 2 Fax: 63948949
2069 Jessheim 2069 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 991277943
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 50
Etableringsdato: 5/6/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.59%
Resultat  
  
9.26%
Egenkapital  
  
15.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 155.701.000 122.993.000 140.585.000 104.023.000 89.181.000
Resultat: 21.179.000 19.384.000 33.765.000 18.576.000 15.686.000
Egenkapital: 22.060.000 19.127.000 29.626.000 17.410.000 14.989.000
Regnskap for  Gardermoen Elektro AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 155.701.000 122.993.000 140.585.000 104.023.000 89.181.000
Driftskostnader -137.488.000 -106.297.000 -108.941.000 -87.579.000 -75.481.000
Driftsresultat 18.214.000 16.695.000 31.644.000 16.444.000 13.699.000
Finansinntekter 2.977.000 2.701.000 2.124.000 2.147.000 2.058.000
Finanskostnader -12.000 -12.000 -3.000 -14.000 -71.000
Finans 2.965.000 2.689.000 2.121.000 2.133.000 1.987.000
Resultat før skatt 21.179.000 19.384.000 33.765.000 18.576.000 15.686.000
Skattekostnad -4.245.000 -3.883.000 -7.549.000 -4.156.000 -3.712.000
Årsresultat 16.934.000 15.501.000 26.216.000 14.421.000 11.974.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.747.000 27.182.000 22.227.000 14.839.000 9.948.000
Sum omløpsmidler 68.032.000 38.960.000 64.720.000 34.902.000 30.899.000
Sum eiendeler 92.779.000 66.142.000 86.947.000 49.741.000 40.847.000
Sum opptjent egenkapital 21.960.000 19.027.000 0 17.310.000 14.889.000
Sum egenkapital 22.060.000 19.127.000 29.626.000 17.410.000 14.989.000
Sum langsiktig gjeld 4.990.000 3.769.000 5.039.000 1.708.000 1.243.000
Sum kortsiktig gjeld 65.729.000 43.247.000 52.282.000 30.622.000 24.615.000
Sum gjeld og egenkapital 92.779.000 66.143.000 86.947.000 49.740.000 40.847.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 155.531.000 122.980.000 140.585.000 104.023.000 89.181.000
Andre inntekter 170.000 13.000 0 0 0
Driftsinntekter 155.701.000 122.993.000 140.585.000 104.023.000 89.181.000
Varekostnad -90.829.000 -63.752.000 -63.738.000 -51.856.000 -45.521.000
Lønninger -37.054.000 -33.795.000 -36.787.000 -28.147.000 -23.778.000
Avskrivning -1.566.000 -1.472.000 -1.422.000 -1.404.000 -948.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.039.000 -7.278.000 -6.994.000 -6.172.000 -5.234.000
Driftskostnader -137.488.000 -106.297.000 -108.941.000 -87.579.000 -75.481.000
Driftsresultat 18.214.000 16.695.000 31.644.000 16.444.000 13.699.000
Finansinntekter 2.977.000 2.701.000 2.124.000 2.147.000 2.058.000
Finanskostnader -12.000 -12.000 -3.000 -14.000 -71.000
Finans 2.965.000 2.689.000 2.121.000 2.133.000 1.987.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.934.000 15.501.000 26.216.000 14.421.000 11.974.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.640.000 3.701.000 4.351.000 4.975.000 4.516.000
Sum varige driftsmidler 4.640.000 3.701.000 4.351.000 4.975.000 4.516.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.107.000 23.481.000 17.875.000 9.864.000 5.432.000
Sum anleggsmidler 24.747.000 27.182.000 22.227.000 14.839.000 9.948.000
Varebeholdning 2.129.000 1.811.000 1.502.000 1.370.000 1.251.000
Kundefordringer 62.551.000 31.777.000 44.818.000 18.143.000 16.262.000
Andre fordringer 2.011.000 3.400.000 13.440.000 4.696.000 9.151.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 862.000 1.300.000 1.470.000 6.488.000 1.352.000
Sum omløpsmidler 68.032.000 38.960.000 64.720.000 34.902.000 30.899.000
Sum eiendeler 92.779.000 66.142.000 86.947.000 49.741.000 40.847.000
Sum opptjent egenkapital 21.960.000 19.027.000 0 17.310.000 14.889.000
Sum egenkapital 22.060.000 19.127.000 29.626.000 17.410.000 14.989.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.990.000 3.769.000 5.039.000 1.708.000 1.243.000
Gjeld til kredittinstitutt 861.000 133.000 482.000 870.000 0
Sum langsiktig gjeld 4.990.000 3.769.000 5.039.000 1.708.000 1.243.000
Leverandørgjeld 6.544.000 9.026.000 5.853.000 1.912.000 1.408.000
Betalbar skatt 3.025.000 5.153.000 4.218.000 3.690.000 4.101.000
Skyldig offentlige avgifter 5.275.000 6.968.000 6.357.000 5.187.000 5.157.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.024.000 21.967.000 35.372.000 18.963.000 13.948.000
Sum kortsiktig gjeld 65.729.000 43.247.000 52.282.000 30.622.000 24.615.000
Sum gjeld og egenkapital 92.779.000 66.143.000 86.947.000 49.740.000 40.847.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.303.000 -4.287.000 12.438.000 4.280.000 6.284.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 1.2 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1 0.9 1.2 1.1 1.3
Soliditet 23.8 28.9 34.1 3 36.7
Resultatgrad 11.7 13.6 22.5 15.8 15.4
Rentedekningsgrad 1517.8 1391.3 1 1174.6 221.9
Gjeldsgrad 3.2 2.5 1.9 1.9 1.7
Total kapitalrentabilitet 22.8 29.3 38.8 37.4 38.6
Signatur
16.12.2008
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
16.12.2008
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex