Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gardiner & Utstyr AS
Juridisk navn:  Gardiner & Utstyr AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53642256
Røldalsvegen 20 Røldalsvegen 20 Fax:
5750 Odda 5750 Odda
Fylke: Kommune:
Hordaland Odda
Org.nr: 987070099
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/29/2004
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.81%
Resultat  
  
21.21%
Egenkapital  
  
16.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.017.000 4.091.000 4.352.000 5.240.000 4.112.000
Resultat: 240.000 198.000 -51.000 335.000 111.000
Egenkapital: 1.291.000 1.107.000 949.000 997.000 753.000
Regnskap for  Gardiner & Utstyr AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.017.000 4.091.000 4.352.000 5.240.000 4.112.000
Driftskostnader -3.778.000 -3.895.000 -4.405.000 -4.909.000 -4.004.000
Driftsresultat 238.000 196.000 -53.000 331.000 107.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 5.000 5.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -2.000 -2.000
Finans 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000
Resultat før skatt 240.000 198.000 -51.000 335.000 111.000
Skattekostnad -56.000 -40.000 3.000 -91.000 -25.000
Årsresultat 184.000 158.000 -48.000 244.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 20.000 28.000 36.000 0
Sum omløpsmidler 1.718.000 1.657.000 1.439.000 1.722.000 1.381.000
Sum eiendeler 1.729.000 1.677.000 1.467.000 1.758.000 1.381.000
Sum opptjent egenkapital 1.191.000 1.007.000 849.000 897.000 653.000
Sum egenkapital 1.291.000 1.107.000 949.000 997.000 753.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 1.000 0 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 436.000 568.000 517.000 758.000 628.000
Sum gjeld og egenkapital 1.730.000 1.676.000 1.466.000 1.758.000 1.381.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.008.000 4.091.000 4.352.000 5.240.000 4.112.000
Andre inntekter 9.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.017.000 4.091.000 4.352.000 5.240.000 4.112.000
Varekostnad -2.259.000 -2.269.000 -2.493.000 -2.930.000 -2.199.000
Lønninger -1.036.000 -1.141.000 -1.353.000 -1.344.000 -1.283.000
Avskrivning -8.000 -8.000 -8.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -475.000 -477.000 -551.000 -630.000 -522.000
Driftskostnader -3.778.000 -3.895.000 -4.405.000 -4.909.000 -4.004.000
Driftsresultat 238.000 196.000 -53.000 331.000 107.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 5.000 5.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -2.000 -2.000
Finans 1.000 2.000 2.000 3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 184.000 158.000 -48.000 244.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 20.000 28.000 36.000 0
Sum varige driftsmidler 11.000 20.000 28.000 36.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.000 20.000 28.000 36.000 0
Varebeholdning 519.000 525.000 604.000 543.000 472.000
Kundefordringer 433.000 354.000 233.000 322.000 114.000
Andre fordringer 13.000 13.000 105.000 5.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 200.000 0
Kasse, bank 754.000 764.000 497.000 652.000 783.000
Sum omløpsmidler 1.718.000 1.657.000 1.439.000 1.722.000 1.381.000
Sum eiendeler 1.729.000 1.677.000 1.467.000 1.758.000 1.381.000
Sum opptjent egenkapital 1.191.000 1.007.000 849.000 897.000 653.000
Sum egenkapital 1.291.000 1.107.000 949.000 997.000 753.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 1.000 0 3.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 1.000 0 3.000 0
Leverandørgjeld 68.000 196.000 144.000 120.000 29.000
Betalbar skatt 54.000 39.000 0 87.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 195.000 208.000 230.000 253.000 314.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 119.000 126.000 144.000 298.000 260.000
Sum kortsiktig gjeld 436.000 568.000 517.000 758.000 628.000
Sum gjeld og egenkapital 1.730.000 1.676.000 1.466.000 1.758.000 1.381.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.282.000 1.089.000 922.000 964.000 753.000
Likviditetsgrad 1 3.9 2 2.8 2.3 2.2
Likviditetsgrad 2 2.8 2 1.6 1.6 1.5
Soliditet 74.6 66.1 64.7 56.7 54.5
Resultatgrad 5.9 4.8 -1.2 6.3 2.6
Rentedekningsgrad 2 168.0 56.0
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.5 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 13.9 11.8 -3.4 19.1 8.1
Signatur
18.08.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
18.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex