Garmanni Holding As
Juridisk navn:  Garmanni Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Østre Nordeidbrekka 31 Østre Nordeidbrekka 31 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 914392608
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/20/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sentrum Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
72.81%
Egenkapital  
  
-2.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 197.000 114.000 297.000 218.000 0
Egenkapital: 126.000 129.000 215.000 90.000 22.000
Regnskap for  Garmanni Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -15.000 -13.000 -7.000 -5.000 0
Driftsresultat -15.000 -13.000 -7.000 -5.000 0
Finansinntekter 211.000 128.000 325.000 225.000 0
Finanskostnader 0 0 -22.000 -2.000 0
Finans 211.000 128.000 303.000 223.000 0
Resultat før skatt 197.000 114.000 297.000 218.000 0
Skattekostnad 0 0 -10.000 0 0
Årsresultat 197.000 114.000 287.000 218.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 8.000 8.000 3.000 3.000
Sum omløpsmidler 118.000 121.000 217.000 287.000 19.000
Sum eiendeler 126.000 129.000 225.000 290.000 22.000
Sum opptjent egenkapital 104.000 107.000 193.000 68.000 0
Sum egenkapital 126.000 129.000 215.000 90.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 200.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 9.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 126.000 129.000 224.000 290.000 22.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -13.000 -7.000 -5.000 0
Driftskostnader -15.000 -13.000 -7.000 -5.000 0
Driftsresultat -15.000 -13.000 -7.000 -5.000 0
Finansinntekter 211.000 128.000 325.000 225.000 0
Finanskostnader 0 0 -22.000 -2.000 0
Finans 211.000 128.000 303.000 223.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -150.000 -150.000 0
Årsresultat 197.000 114.000 287.000 218.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 8.000 8.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 8.000 8.000 8.000 3.000 3.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 200.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 118.000 121.000 217.000 87.000 19.000
Sum omløpsmidler 118.000 121.000 217.000 287.000 19.000
Sum eiendeler 126.000 129.000 225.000 290.000 22.000
Sum opptjent egenkapital 104.000 107.000 193.000 68.000 0
Sum egenkapital 126.000 129.000 215.000 90.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 200.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 9.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -150.000 -150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 9.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 126.000 129.000 224.000 290.000 22.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 118.000 121.000 208.000 287.000 19.000
Likviditetsgrad 1 24.1
Likviditetsgrad 2 0 0 24.1 0.0 0.0
Soliditet 1 1 9 31.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 110.0
Gjeldsgrad 0 0 0 2.2 0.0
Total kapitalrentabilitet 155.6 89.1 1 75.9 0.0
Signatur
05.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex