Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Garnås Vestre Allmenning DA
Juridisk navn:  Garnås Vestre Allmenning DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Svein Garnås Fax:
3540 Nesbyen 3540 Nesbyen
Fylke: Kommune:
Viken Nesbyen
Org.nr: 889322012
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/7/2005 1
Foretakstype: DA
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Hallingdal Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.33%
Resultat  
  
4.26%
Egenkapital  
  
75.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 62.000 60.000 64.000 60.000 78.000
Resultat: 49.000 47.000 51.000 47.000 67.000
Egenkapital: 114.000 65.000 79.000 90.000 165.000
Regnskap for  Garnås Vestre Allmenning DA
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 62.000 60.000 64.000 60.000 78.000
Driftskostnader -14.000 -13.000 -13.000 -13.000 -11.000
Driftsresultat 49.000 47.000 51.000 47.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 49.000 47.000 51.000 47.000 67.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 47.000 51.000 47.000 67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 128.000 79.000 94.000 104.000 184.000
Sum eiendeler 128.000 79.000 94.000 104.000 184.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 -8.000 79.000 90.000 165.000
Sum egenkapital 114.000 65.000 79.000 90.000 165.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 14.000 15.000 14.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 128.000 79.000 94.000 104.000 184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 62.000 60.000 64.000 60.000 78.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 62.000 60.000 64.000 60.000 78.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -13.000 -13.000 -13.000 -11.000
Driftskostnader -14.000 -13.000 -13.000 -13.000 -11.000
Driftsresultat 49.000 47.000 51.000 47.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 47.000 51.000 47.000 67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 27.000 27.000 24.000 29.000 58.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 101.000 52.000 70.000 74.000 126.000
Sum omløpsmidler 128.000 79.000 94.000 104.000 184.000
Sum eiendeler 128.000 79.000 94.000 104.000 184.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 -8.000 79.000 90.000 165.000
Sum egenkapital 114.000 65.000 79.000 90.000 165.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 12.000 13.000 12.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 14.000 14.000 15.000 14.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 128.000 79.000 94.000 104.000 184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 114.000 65.000 79.000 90.000 165.000
Likviditetsgrad 1 9.1 5.6 6.3 7.4 9.7
Likviditetsgrad 2 9.1 5.6 6.3 7.5 9.7
Soliditet 89.1 82.3 8 86.5 89.7
Resultatgrad 7 78.3 79.7 78.3 85.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 38.3 59.5 54.3 45.2 36.4
Signatur
03.03.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
03.03.2011
STYRETS LEDER OG FORRETNINGSFØRER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex