Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gartner Jan As
Juridisk navn:  Gartner Jan As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96500430
Støaveien 76 Støaveien 76 Fax:
3533 Tyristrand 3533 Tyristrand
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 915153909
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/14/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Autorisert Regnskapsfører Tor Kristi
Utvikling:
Omsetning  
  
20.86%
Resultat  
  
-105%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 875.000 724.000 707.000 676.000
Resultat: -1.000 20.000 145.000 163.000
Egenkapital: 273.000 273.000 258.000 149.000
Regnskap for  Gartner Jan As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 875.000 724.000 707.000 676.000
Driftskostnader -877.000 -704.000 -562.000 -512.000
Driftsresultat -2.000 20.000 145.000 163.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 2.000 0 0 -1.000
Resultat før skatt -1.000 20.000 145.000 163.000
Skattekostnad 0 -5.000 -36.000 -43.000
Årsresultat 0 15.000 109.000 119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 52.000 68.000 90.000 117.000
Sum omløpsmidler 318.000 302.000 342.000 344.000
Sum eiendeler 370.000 370.000 432.000 461.000
Sum opptjent egenkapital 243.000 243.000 228.000 119.000
Sum egenkapital 273.000 273.000 258.000 149.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 3.000 168.000
Sum kortsiktig gjeld 97.000 94.000 171.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 370.000 370.000 432.000 461.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 875.000 724.000 707.000 676.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 875.000 724.000 707.000 676.000
Varekostnad -177.000 -173.000 -188.000 -184.000
Lønninger -529.000 -426.000 -216.000 -192.000
Avskrivning -16.000 -21.000 -28.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -155.000 -84.000 -130.000 -115.000
Driftskostnader -877.000 -704.000 -562.000 -512.000
Driftsresultat -2.000 20.000 145.000 163.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 2.000 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 15.000 109.000 119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 52.000 68.000 90.000 117.000
Sum varige driftsmidler 52.000 68.000 90.000 117.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 52.000 68.000 90.000 117.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer -18.000 28.000 5.000 63.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 335.000 274.000 337.000 281.000
Sum omløpsmidler 318.000 302.000 342.000 344.000
Sum eiendeler 370.000 370.000 432.000 461.000
Sum opptjent egenkapital 243.000 243.000 228.000 119.000
Sum egenkapital 273.000 273.000 258.000 149.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 3.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 3.000 168.000
Leverandørgjeld -6.000 7.000 37.000 4.000
Betalbar skatt 3.000 5.000 38.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 51.000 43.000 55.000 75.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000 40.000 40.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 97.000 94.000 171.000 144.000
Sum gjeld og egenkapital 370.000 370.000 432.000 461.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 221.000 208.000 171.000 200.000
Likviditetsgrad 1 3.3 3.2 2 2.4
Likviditetsgrad 2 3.3 3.2 2 2.4
Soliditet 73.8 73.8 59.7 32.3
Resultatgrad -0.2 2.8 20.5 24.1
Rentedekningsgrad 163.0
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.7 2.1
Total kapitalrentabilitet 0 5.4 33.6 35.4
Signatur
25.03.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex