Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gartner Lie As
Juridisk navn:  Gartner Lie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90926410
Postboks 1308 Tittelsnesvegen 37 Fax:
5507 Haugesund 5518 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 996668983
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/10/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Komplett Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
29.75%
Resultat  
  
-520%
Egenkapital  
  
-16.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 205.000 158.000 187.000 1.410.000 3.685.000
Resultat: -84.000 20.000 -76.000 183.000 -213.000
Egenkapital: 632.000 753.000 738.000 798.000 1.489.000
Regnskap for  Gartner Lie As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 205.000 158.000 187.000 1.410.000 3.685.000
Driftskostnader -39.000 -129.000 -248.000 -1.229.000 -3.902.000
Driftsresultat 166.000 30.000 -62.000 180.000 -217.000
Finansinntekter 0 0 0 15.000 16.000
Finanskostnader -250.000 -10.000 -14.000 -12.000 -11.000
Finans -250.000 -10.000 -14.000 3.000 5.000
Resultat før skatt -84.000 20.000 -76.000 183.000 -213.000
Skattekostnad -37.000 -5.000 15.000 -49.000 57.000
Årsresultat -121.000 15.000 -60.000 134.000 -156.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 250.000 534.000 537.000 552.000 150.000
Sum omløpsmidler 421.000 230.000 251.000 546.000 1.522.000
Sum eiendeler 671.000 764.000 788.000 1.098.000 1.672.000
Sum opptjent egenkapital 601.000 722.000 707.000 767.000 1.458.000
Sum egenkapital 632.000 753.000 738.000 798.000 1.489.000
Sum langsiktig gjeld 30.000 0 0 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 11.000 50.000 296.000 183.000
Sum gjeld og egenkapital 671.000 764.000 788.000 1.098.000 1.672.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 80.000 97.000 1.343.000 3.685.000
Andre inntekter 205.000 78.000 90.000 67.000 0
Driftsinntekter 205.000 158.000 187.000 1.410.000 3.685.000
Varekostnad 0 -12.000 -80.000 -1.088.000 -2.456.000
Lønninger 0 0 0 0 -684.000
Avskrivning -3.000 -1.000 -7.000 -7.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -116.000 -161.000 -134.000 -755.000
Driftskostnader -39.000 -129.000 -248.000 -1.229.000 -3.902.000
Driftsresultat 166.000 30.000 -62.000 180.000 -217.000
Finansinntekter 0 0 0 15.000 16.000
Finanskostnader -250.000 -10.000 -14.000 -12.000 -11.000
Finans -250.000 -10.000 -14.000 3.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -121.000 15.000 -60.000 134.000 -156.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 7.000 12.000 7.000 60.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 27.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 27.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 250.000 500.000 525.000 545.000 90.000
Sum anleggsmidler 250.000 534.000 537.000 552.000 150.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 49.000 135.000 0 421.000
Andre fordringer 322.000 40.000 29.000 32.000 689.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 95.000 141.000 86.000 513.000 413.000
Sum omløpsmidler 421.000 230.000 251.000 546.000 1.522.000
Sum eiendeler 671.000 764.000 788.000 1.098.000 1.672.000
Sum opptjent egenkapital 601.000 722.000 707.000 767.000 1.458.000
Sum egenkapital 632.000 753.000 738.000 798.000 1.489.000
Sum avsetninger til forpliktelser 30.000 0 0 4.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 30.000 0 0 4.000 0
Leverandørgjeld 0 0 34.000 4.000 69.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 5.000 34.000 50.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 11.000 11.000 258.000 64.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 11.000 50.000 296.000 183.000
Sum gjeld og egenkapital 671.000 764.000 788.000 1.098.000 1.672.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 412.000 219.000 201.000 250.000 1.339.000
Likviditetsgrad 1 46.8 20.9 5 1.8 8.3
Likviditetsgrad 2 46.8 20.9 5 1.9 8.4
Soliditet 94.2 98.6 93.7 72.7 89.1
Resultatgrad 8 1 -33.2 12.8 -5.9
Rentedekningsgrad 0.7 3 -4.4 16.3 -18.3
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0.4 0.1
Total kapitalrentabilitet 24.7 3.9 -7.9 17.8 -12.0
Signatur
28.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
28.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex