Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gartner Moums Hage As
Juridisk navn:  Gartner Moums Hage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Marie Michelets Veg 8A Marie Michelets Veg 8A Fax:
7045 Trondheim 7045 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 918353828
Aksjekapital: 1.030.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-450%
Egenkapital  
  
-68.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -11.000 -2.000
Egenkapital: 5.000 16.000
Regnskap for  Gartner Moums Hage As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -11.000 -2.000
Driftsresultat -11.000 -2.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -11.000 -2.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -11.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 5.000 16.000
Sum eiendeler 5.000 16.000
Sum opptjent egenkapital -13.000 -2.000
Sum egenkapital 5.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.000 16.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -2.000
Driftskostnader -11.000 -2.000
Driftsresultat -11.000 -2.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -11.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 5.000 16.000
Sum omløpsmidler 5.000 16.000
Sum eiendeler 5.000 16.000
Sum opptjent egenkapital -13.000 -2.000
Sum egenkapital 5.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 5.000 16.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.000 16.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet - -12.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex