Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gartner Norge AS
Juridisk navn:  Gartner Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23085100
Karenslyst Allé 57 Karenslyst Allé 57 Fax: 23085101
0277 Oslo 277 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 951456306
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 56
Etableringsdato: 3/2/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
24.55%
Resultat  
  
-112.78%
Egenkapital  
  
-3.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 250.300.000 200.959.000 164.146.000 139.445.000 133.554.000
Resultat: -406.000 3.177.000 6.901.000 -203.000 1.277.000
Egenkapital: 16.539.000 17.103.000 14.878.000 11.893.000 12.333.000
Regnskap for  Gartner Norge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 250.300.000 200.959.000 164.146.000 139.445.000 133.554.000
Driftskostnader -250.987.000 -197.669.000 -157.676.000 -140.011.000 -133.150.000
Driftsresultat -686.000 3.291.000 6.468.000 -565.000 404.000
Finansinntekter 294.000 150.000 433.000 609.000 1.013.000
Finanskostnader -14.000 -265.000 0 -247.000 -139.000
Finans 280.000 -115.000 433.000 362.000 874.000
Resultat før skatt -406.000 3.177.000 6.901.000 -203.000 1.277.000
Skattekostnad 0 -951.000 -1.917.000 -237.000 -533.000
Årsresultat -406.000 2.226.000 4.985.000 -440.000 745.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.419.000 4.585.000 4.546.000 5.953.000 6.014.000
Sum omløpsmidler 193.624.000 145.742.000 114.628.000 90.190.000 84.268.000
Sum eiendeler 198.043.000 150.327.000 119.174.000 96.143.000 90.282.000
Sum opptjent egenkapital 15.923.000 16.487.000 14.261.000 11.276.000 11.717.000
Sum egenkapital 16.539.000 17.103.000 14.878.000 11.893.000 12.333.000
Sum langsiktig gjeld 2.294.000 2.484.000 396.000 4.319.000 2.892.000
Sum kortsiktig gjeld 179.209.000 130.740.000 103.900.000 79.930.000 75.057.000
Sum gjeld og egenkapital 198.043.000 150.328.000 119.174.000 96.142.000 90.283.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 250.300.000 200.959.000 164.146.000 139.445.000 133.554.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 250.300.000 200.959.000 164.146.000 139.445.000 133.554.000
Varekostnad -115.801.000 -83.924.000 -65.204.000 -59.976.000 -58.905.000
Lønninger -113.241.000 -95.890.000 -75.218.000 -63.894.000 -57.956.000
Avskrivning -693.000 -705.000 -732.000 -635.000 -411.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.252.000 -17.150.000 -16.522.000 -15.506.000 -15.878.000
Driftskostnader -250.987.000 -197.669.000 -157.676.000 -140.011.000 -133.150.000
Driftsresultat -686.000 3.291.000 6.468.000 -565.000 404.000
Finansinntekter 294.000 150.000 433.000 609.000 1.013.000
Finanskostnader -14.000 -265.000 0 -247.000 -139.000
Finans 280.000 -115.000 433.000 362.000 874.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.000.000 0 0
Årsresultat -406.000 2.226.000 4.985.000 -440.000 745.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 792.000 333.000 1.384.000 1.048.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.819.000 2.103.000 2.523.000 2.878.000 3.275.000
Sum varige driftsmidler 1.819.000 2.103.000 2.523.000 2.878.000 3.275.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.600.000 1.691.000 1.691.000 1.691.000 1.691.000
Sum anleggsmidler 4.419.000 4.585.000 4.546.000 5.953.000 6.014.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 61.163.000 35.789.000 20.082.000 31.032.000 28.687.000
Andre fordringer 42.538.000 47.642.000 41.885.000 25.656.000 18.242.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.290.000 62.226.000 52.576.000 32.946.000 36.440.000
Sum omløpsmidler 193.624.000 145.742.000 114.628.000 90.190.000 84.268.000
Sum eiendeler 198.043.000 150.327.000 119.174.000 96.143.000 90.282.000
Sum opptjent egenkapital 15.923.000 16.487.000 14.261.000 11.276.000 11.717.000
Sum egenkapital 16.539.000 17.103.000 14.878.000 11.893.000 12.333.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.294.000 2.484.000 396.000 4.319.000 2.892.000
Gjeld til kredittinstitutt 11.789.000 5.524.000 5.081.000 3.115.000 5.508.000
Sum langsiktig gjeld 2.294.000 2.484.000 396.000 4.319.000 2.892.000
Leverandørgjeld 238.000 243.000 66.000 26.000 12.000
Betalbar skatt 276.000 1.410.000 865.000 572.000 0
Skyldig offentlige avgifter 20.145.000 12.576.000 10.162.000 10.630.000 9.673.000
Utbytte 0 0 -2.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 146.762.000 110.988.000 85.726.000 65.587.000 59.864.000
Sum kortsiktig gjeld 179.209.000 130.740.000 103.900.000 79.930.000 75.057.000
Sum gjeld og egenkapital 198.043.000 150.328.000 119.174.000 96.142.000 90.283.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.415.000 15.002.000 10.728.000 10.260.000 9.211.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2
Soliditet 8.4 11.4 12.5 12.4 13.7
Resultatgrad -0.3 1.6 3.9 -0.4 0.3
Rentedekningsgrad 12.4 0.2 10.2
Gjeldsgrad 1 7.8 7 7.1 6.3
Total kapitalrentabilitet -0.2 2.3 5.8 0.0 1.6
Signatur
13.06.2016
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
WICTORSEN RUNE
Prokurister
13.06.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex