Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gartner Teknikk AS
Juridisk navn:  Gartner Teknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55989710
Postboks 54 Blomsterdalen Mildevegen 99 Fax: 55119207
5868 Bergen 5259 Hjellestad
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 979627629
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/31/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Hordaland As
Regnskapsfører: Paradis Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.36%
Resultat  
  
-28.93%
Egenkapital  
  
-77.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.867.000 13.583.000 13.174.000 16.597.000 13.764.000
Resultat: -459.000 -356.000 -436.000 378.000 6.000
Egenkapital: 105.000 471.000 749.000 1.081.000 803.000
Regnskap for  Gartner Teknikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.867.000 13.583.000 13.174.000 16.597.000 13.764.000
Driftskostnader -10.300.000 -13.935.000 -13.597.000 -16.203.000 -13.745.000
Driftsresultat -432.000 -352.000 -424.000 395.000 18.000
Finansinntekter 0 3.000 0 1.000 9.000
Finanskostnader -27.000 -8.000 -12.000 -18.000 -22.000
Finans -27.000 -5.000 -12.000 -17.000 -13.000
Resultat før skatt -459.000 -356.000 -436.000 378.000 6.000
Skattekostnad 94.000 77.000 105.000 -101.000 -3.000
Årsresultat -365.000 -279.000 -331.000 277.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 607.000 640.000 701.000 772.000 328.000
Sum omløpsmidler 1.223.000 1.954.000 1.996.000 2.146.000 2.404.000
Sum eiendeler 1.830.000 2.594.000 2.697.000 2.918.000 2.732.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 371.000 649.000 981.000 703.000
Sum egenkapital 105.000 471.000 749.000 1.081.000 803.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 27.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.725.000 2.123.000 1.948.000 1.810.000 1.929.000
Sum gjeld og egenkapital 1.830.000 2.594.000 2.697.000 2.918.000 2.732.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.867.000 13.583.000 13.174.000 16.492.000 13.676.000
Andre inntekter 0 0 0 105.000 88.000
Driftsinntekter 9.867.000 13.583.000 13.174.000 16.597.000 13.764.000
Varekostnad -5.103.000 -7.644.000 -8.013.000 -10.846.000 -8.652.000
Lønninger -3.017.000 -3.689.000 -3.277.000 -3.189.000 -2.872.000
Avskrivning -136.000 -149.000 -149.000 -147.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.044.000 -2.453.000 -2.158.000 -2.021.000 -2.164.000
Driftskostnader -10.300.000 -13.935.000 -13.597.000 -16.203.000 -13.745.000
Driftsresultat -432.000 -352.000 -424.000 395.000 18.000
Finansinntekter 0 3.000 0 1.000 9.000
Finanskostnader -27.000 -8.000 -12.000 -18.000 -22.000
Finans -27.000 -5.000 -12.000 -17.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -365.000 -279.000 -331.000 277.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 249.000 156.000 78.000 0 56.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 358.000 484.000 623.000 772.000 272.000
Sum varige driftsmidler 358.000 484.000 623.000 772.000 272.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 607.000 640.000 701.000 772.000 328.000
Varebeholdning 607.000 341.000 438.000 272.000 747.000
Kundefordringer 378.000 862.000 586.000 806.000 757.000
Andre fordringer 132.000 160.000 148.000 161.000 154.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 106.000 591.000 825.000 907.000 746.000
Sum omløpsmidler 1.223.000 1.954.000 1.996.000 2.146.000 2.404.000
Sum eiendeler 1.830.000 2.594.000 2.697.000 2.918.000 2.732.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 371.000 649.000 981.000 703.000
Sum egenkapital 105.000 471.000 749.000 1.081.000 803.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 27.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 27.000 0
Leverandørgjeld 760.000 880.000 994.000 923.000 1.183.000
Betalbar skatt 0 0 0 18.000 0
Skyldig offentlige avgifter 555.000 794.000 601.000 430.000 393.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 410.000 450.000 353.000 440.000 353.000
Sum kortsiktig gjeld 1.725.000 2.123.000 1.948.000 1.810.000 1.929.000
Sum gjeld og egenkapital 1.830.000 2.594.000 2.697.000 2.918.000 2.732.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -502.000 -169.000 48.000 336.000 475.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.8 0.8 1.1 0.9
Soliditet 5.7 18.2 27.8 37.0 29.4
Resultatgrad -4.4 -2.6 -3.2 2.4 0.1
Rentedekningsgrad -35.3 22.0 1.2
Gjeldsgrad 16.4 4.5 2.6 1.7 2.4
Total kapitalrentabilitet -23.6 -13.5 -15.7 13.6 1.0
Signatur
25.01.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
25.01.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex