Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gasbet As
Juridisk navn:  Gasbet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51605200
C/O Risa As Postboks 14 Bjorlandsringen 99 Fax: 51674586
4367 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 980880125
Aksjekapital: 697.000 NOK
Etableringsdato: 6/23/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-168.42%
Egenkapital  
  
-1.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 180.929.000
Resultat: -130.000 190.000 -152.000 -682.000 42.841.000
Egenkapital: 1.227.000 1.250.000 2.865.000 5.065.000 7.500.000
Regnskap for  Gasbet As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 180.929.000
Driftskostnader -37.000 298.000 -68.000 -1.262.000 -156.801.000
Driftsresultat -37.000 298.000 -68.000 -1.262.000 24.128.000
Finansinntekter 2.000 3.000 23.000 581.000 18.933.000
Finanskostnader -95.000 -111.000 -106.000 0 -220.000
Finans -93.000 -108.000 -83.000 581.000 18.713.000
Resultat før skatt -130.000 190.000 -152.000 -682.000 42.841.000
Skattekostnad 107.000 51.000 157.000 484.000 -6.573.000
Årsresultat -23.000 241.000 5.000 -198.000 36.268.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.563.000 7.126.000 10.689.000 10.689.000 10.689.000
Sum omløpsmidler 1.530.000 220.000 230.000 2.577.000 64.214.000
Sum eiendeler 5.093.000 7.346.000 10.919.000 13.266.000 74.903.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 1.190.000 3.625.000
Sum egenkapital 1.227.000 1.250.000 2.865.000 5.065.000 7.500.000
Sum langsiktig gjeld 1.692.000 2.221.000 2.858.000 3.750.000 5.062.000
Sum kortsiktig gjeld 2.174.000 3.874.000 5.195.000 4.451.000 62.341.000
Sum gjeld og egenkapital 5.093.000 7.345.000 10.918.000 13.266.000 74.903.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 153.992.000
Andre inntekter 0 0 0 0 26.938.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 180.929.000
Varekostnad 0 0 0 0 -80.193.000
Lønninger 0 0 0 0 -54.539.000
Avskrivning 0 0 0 0 -1.143.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 298.000 -68.000 -1.262.000 -20.926.000
Driftskostnader -37.000 298.000 -68.000 -1.262.000 -156.801.000
Driftsresultat -37.000 298.000 -68.000 -1.262.000 24.128.000
Finansinntekter 2.000 3.000 23.000 581.000 18.933.000
Finanskostnader -95.000 -111.000 -106.000 0 -220.000
Finans -93.000 -108.000 -83.000 581.000 18.713.000
Konsernbidrag -1.413.000 -1.856.000 -2.205.000 -2.238.000 -44.466.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -23.000 241.000 5.000 -198.000 36.268.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.563.000 7.126.000 10.689.000 10.689.000 10.689.000
Sum anleggsmidler 3.563.000 7.126.000 10.689.000 10.689.000 10.689.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.530.000 220.000 230.000 2.577.000 64.165.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 49.000
Sum omløpsmidler 1.530.000 220.000 230.000 2.577.000 64.214.000
Sum eiendeler 5.093.000 7.346.000 10.919.000 13.266.000 74.903.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 1.190.000 3.625.000
Sum egenkapital 1.227.000 1.250.000 2.865.000 5.065.000 7.500.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.692.000 2.221.000 2.858.000 3.750.000 5.062.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.956.000 3.664.000 3.811.000 3.071.000 49.609.000
Sum langsiktig gjeld 1.692.000 2.221.000 2.858.000 3.750.000 5.062.000
Leverandørgjeld 18.000 0 30.000 26.000 6.797.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 484.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 200.000 210.000 1.354.000 1.354.000 5.452.000
Sum kortsiktig gjeld 2.174.000 3.874.000 5.195.000 4.451.000 62.341.000
Sum gjeld og egenkapital 5.093.000 7.345.000 10.918.000 13.266.000 74.903.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -644.000 -3.654.000 -4.965.000 -1.874.000 1.873.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.1 0 0.6 1.0
Likviditetsgrad 2 0.7 0.1 0 0.6 1.1
Soliditet 24.1 1 26.2 38.2 10.0
Resultatgrad 13.3
Rentedekningsgrad -0.4 2.7 -0.6 195.7
Gjeldsgrad 3.2 4.9 2.8 1.6 9.0
Total kapitalrentabilitet -0.7 4.1 -0.4 -5.1 57.5
Signatur
26.05.2013
BJØRN RISA
ALENE ELLER STYRETS LEDER OG ETT
STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.05.2013
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex