Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gastrotech As
Juridisk navn:  Gastrotech As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22535358
Industriveien 20A Industriveien 20A Fax:
2020 Skedsmokorset 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 911666995
Aksjekapital: 90.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/25/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Oseberg Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
114.09%
Resultat  
  
-32.3%
Egenkapital  
  
294.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.730.000 5.479.000 4.173.000 858.000 1.119.000
Resultat: 394.000 582.000 38.000 61.000 -2.000
Egenkapital: 469.000 119.000 119.000 101.000 40.000
Regnskap for  Gastrotech As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.730.000 5.479.000 4.173.000 858.000 1.119.000
Driftskostnader -11.248.000 -4.894.000 -4.136.000 -797.000 -1.119.000
Driftsresultat 482.000 585.000 37.000 61.000 0
Finansinntekter 44.000 8.000 2.000 0 0
Finanskostnader -132.000 -12.000 -1.000 0 -1.000
Finans -88.000 -4.000 1.000 0 -1.000
Resultat før skatt 394.000 582.000 38.000 61.000 -2.000
Skattekostnad -87.000 -134.000 -21.000 0 11.000
Årsresultat 307.000 448.000 18.000 61.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 721.000 55.000 0 73.000 71.000
Sum omløpsmidler 3.051.000 1.296.000 965.000 103.000 157.000
Sum eiendeler 3.772.000 1.351.000 965.000 176.000 228.000
Sum opptjent egenkapital 0 89.000 89.000 0 10.000
Sum egenkapital 469.000 119.000 119.000 101.000 40.000
Sum langsiktig gjeld 1.366.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.937.000 1.233.000 846.000 75.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 3.772.000 1.352.000 965.000 176.000 228.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.729.000 5.467.000 4.165.000 858.000 1.119.000
Andre inntekter 0 12.000 8.000 0 0
Driftsinntekter 11.730.000 5.479.000 4.173.000 858.000 1.119.000
Varekostnad -6.791.000 -2.252.000 -2.849.000 -326.000 -374.000
Lønninger -2.907.000 -1.808.000 -683.000 -249.000 -479.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.550.000 -834.000 -604.000 -222.000 -266.000
Driftskostnader -11.248.000 -4.894.000 -4.136.000 -797.000 -1.119.000
Driftsresultat 482.000 585.000 37.000 61.000 0
Finansinntekter 44.000 8.000 2.000 0 0
Finanskostnader -132.000 -12.000 -1.000 0 -1.000
Finans -88.000 -4.000 1.000 0 -1.000
Konsernbidrag -328.000 -448.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 307.000 448.000 18.000 61.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 231.000 0 0 11.000 11.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 490.000 55.000 0 62.000 60.000
Sum anleggsmidler 721.000 55.000 0 73.000 71.000
Varebeholdning 1.207.000 31.000 31.000 0 0
Kundefordringer 1.603.000 991.000 770.000 26.000 93.000
Andre fordringer 126.000 15.000 8.000 14.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 114.000 259.000 156.000 63.000 51.000
Sum omløpsmidler 3.051.000 1.296.000 965.000 103.000 157.000
Sum eiendeler 3.772.000 1.351.000 965.000 176.000 228.000
Sum opptjent egenkapital 0 89.000 89.000 0 10.000
Sum egenkapital 469.000 119.000 119.000 101.000 40.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 421.000 347.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.366.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 993.000 482.000 519.000 -20.000 33.000
Betalbar skatt 0 0 9.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 125.000 233.000 250.000 55.000 64.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 397.000 171.000 68.000 41.000 91.000
Sum kortsiktig gjeld 1.937.000 1.233.000 846.000 75.000 188.000
Sum gjeld og egenkapital 3.772.000 1.352.000 965.000 176.000 228.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.114.000 63.000 119.000 28.000 -31.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 1.4 0.8
Likviditetsgrad 2 1 1 1.1 1.4 0.9
Soliditet 12.4 8.8 12.3 57.4 17.5
Resultatgrad 4.1 10.7 0.9 7.1 0.0
Rentedekningsgrad 3.7 48.8 3 0.0
Gjeldsgrad 7 10.4 7.1 0.7 4.7
Total kapitalrentabilitet 13.9 43.9 4 34.7 0.0
Signatur
10.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
10.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex