Gatcco AS
Juridisk navn:  Gatcco AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67144867
Odds Vei 2 Odds Vei 2 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 986982477
Aksjekapital: 186.800 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/2/2004 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: pixcom as
Regnskapsfører: Hafco Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-48.22%
Resultat  
  
-44.52%
Egenkapital  
  
7.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 510.000 985.000 991.000 937.000 963.000
Resultat: 334.000 602.000 619.000 599.000 630.000
Egenkapital: 3.844.000 3.588.000 3.130.000 2.666.000 2.229.000
Regnskap for  Gatcco AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 510.000 985.000 991.000 937.000 963.000
Driftskostnader -192.000 -401.000 -386.000 -366.000 -386.000
Driftsresultat 318.000 584.000 605.000 571.000 577.000
Finansinntekter 15.000 18.000 14.000 29.000 52.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 15.000 18.000 14.000 29.000 52.000
Resultat før skatt 334.000 602.000 619.000 599.000 630.000
Skattekostnad -77.000 -144.000 -155.000 -162.000 -170.000
Årsresultat 257.000 457.000 464.000 438.000 460.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.127.000 4.081.000 3.608.000 3.122.000 2.703.000
Sum eiendeler 4.127.000 4.081.000 3.608.000 3.122.000 2.703.000
Sum opptjent egenkapital 3.624.000 3.367.000 2.910.000 2.446.000 2.009.000
Sum egenkapital 3.844.000 3.588.000 3.130.000 2.666.000 2.229.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 283.000 494.000 478.000 456.000 474.000
Sum gjeld og egenkapital 4.127.000 4.081.000 3.608.000 3.122.000 2.703.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 510.000 985.000 991.000 937.000 963.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 510.000 985.000 991.000 937.000 963.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -128.000 -281.000 -281.000 -281.000 -281.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -64.000 -120.000 -105.000 -85.000 -105.000
Driftskostnader -192.000 -401.000 -386.000 -366.000 -386.000
Driftsresultat 318.000 584.000 605.000 571.000 577.000
Finansinntekter 15.000 18.000 14.000 29.000 52.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 15.000 18.000 14.000 29.000 52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 257.000 457.000 464.000 438.000 460.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 79.000 0 198.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.048.000 4.081.000 3.410.000 3.122.000 2.703.000
Sum omløpsmidler 4.127.000 4.081.000 3.608.000 3.122.000 2.703.000
Sum eiendeler 4.127.000 4.081.000 3.608.000 3.122.000 2.703.000
Sum opptjent egenkapital 3.624.000 3.367.000 2.910.000 2.446.000 2.009.000
Sum egenkapital 3.844.000 3.588.000 3.130.000 2.666.000 2.229.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 7.000 25.000 3.000 0
Betalbar skatt 77.000 144.000 155.000 162.000 170.000
Skyldig offentlige avgifter 142.000 271.000 250.000 253.000 271.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 56.000 71.000 48.000 38.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 283.000 494.000 478.000 456.000 474.000
Sum gjeld og egenkapital 4.127.000 4.081.000 3.608.000 3.122.000 2.703.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.844.000 3.587.000 3.130.000 2.666.000 2.229.000
Likviditetsgrad 1 14.6 8.3 7.5 6.8 5.7
Likviditetsgrad 2 14.6 8.3 7.5 6.9 5.8
Soliditet 93.1 87.9 86.8 85.4 82.5
Resultatgrad 62.4 59.3 6 60.9 59.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 8.1 14.7 17.2 19.2 23.3
Signatur
31.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
31.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex