Gateport Overseas Inc
Juridisk navn:  Gateport Overseas Inc
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Laco Iv As Alfabygget C/O Laco Iv As Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 989695746
Aksjekapital: 58.000 NOK
Etableringsdato: 4/5/2006 1
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
27.01%
Egenkapital  
  
-1.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2009 2008 2007 2006
Omsetning: 5.848.000 0 0 0
Resultat: -18.134.000 -24.845.000 41.870.000 -1.259.000
Egenkapital: -47.970.000 -47.102.000 32.622.000 -2.355.000
Regnskap for  Gateport Overseas Inc
Resultat 2009 2008 2007 2006
Driftsinntekter 5.848.000 0 0 0
Driftskostnader -5.873.000 -12.000 -30.000 -203.000
Driftsresultat -25.000 -12.000 -30.000 -203.000
Finansinntekter 9.170.000 22.432.000 66.157.000 68.000
Finanskostnader -27.279.000 -47.265.000 -24.257.000 -1.123.000
Finans -18.109.000 -24.833.000 41.900.000 -1.055.000
Resultat før skatt -18.134.000 -24.845.000 41.870.000 -1.259.000
Skattekostnad 5.077.000 6.957.000 -11.196.000 0
Årsresultat -13.056.000 -17.889.000 30.675.000 -1.259.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 757.452.000 921.886.000 432.225.000 497.510.000
Sum omløpsmidler 81.000 7.919.000 76.000 163.000
Sum eiendeler 757.533.000 929.805.000 432.301.000 497.673.000
Sum opptjent egenkapital -48.028.000 -47.172.000 32.568.000
Sum egenkapital -47.970.000 -47.102.000 32.622.000 -2.355.000
Sum langsiktig gjeld 805.498.000 976.891.000 399.679.000 485.575.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 15.000 0 14.453.000
Sum gjeld og egenkapital 757.533.000 929.804.000 432.301.000 497.674.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 5.848.000 0 0
Driftsinntekter 5.848.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -5.848.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -12.000 -30.000 -203.000
Driftskostnader -5.873.000 -12.000 -30.000 -203.000
Driftsresultat -25.000 -12.000 -30.000 -203.000
Finansinntekter 9.170.000 22.432.000 66.157.000 68.000
Finanskostnader -27.279.000 -47.265.000 -24.257.000 -1.123.000
Finans -18.109.000 -24.833.000 41.900.000 -1.055.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -13.056.000 -17.889.000 30.675.000 -1.259.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.299.000 14.221.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 738.153.000 907.665.000 432.225.000
Sum anleggsmidler 757.452.000 921.886.000 432.225.000 497.510.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 7.821.000 0 56.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 81.000 98.000 76.000 107.000
Sum omløpsmidler 81.000 7.919.000 76.000 163.000
Sum eiendeler 757.533.000 929.805.000 432.301.000 497.673.000
Sum opptjent egenkapital -48.028.000 -47.172.000 32.568.000
Sum egenkapital -47.970.000 -47.102.000 32.622.000 -2.355.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 11.196.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 805.498.000 976.891.000 399.679.000 485.575.000
Leverandørgjeld 0 15.000 0 2.256.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 0 0 12.197.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 15.000 0 14.453.000
Sum gjeld og egenkapital 757.533.000 929.804.000 432.301.000 497.674.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 76.000 7.904.000 76.000 -14.290.000
Likviditetsgrad 1 16.2 527.9 0.0
Likviditetsgrad 2 16.3 528.0 0.0 0.1
Soliditet -6.3 -5.1 7.5 -0.5
Resultatgrad -0.4
Rentedekningsgrad 0.3 0.5 2.7 -0.1
Gjeldsgrad -16.8 -20.7 12.3 -212.3
Total kapitalrentabilitet 1.2 2.4 15.3 0.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2007
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex