Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gavefondet Av 1981 Opprettet Av Sogneprest Audun Brommeland
Juridisk navn:  Gavefondet Av 1981 Opprettet Av Sogneprest Audun Brommeland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51516100
Postboks 226 C/O Det Norske Misjonsselskap Misjonsmarka 1 Fax: 51516161
4001 Stavanger 4024 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 977145767
Aksjekapital: 535.000 NOK
Etableringsdato: 2/23/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-1000%
Egenkapital  
  
-4.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 9.000 14.000
Resultat: -44.000 -4.000 -5.000 -2.000 3.000
Egenkapital: 1.035.000 1.079.000 1.083.000 1.088.000 1.091.000
Regnskap for  Gavefondet Av 1981 Opprettet Av Sogneprest Audun Brommeland
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 9.000 14.000
Driftskostnader -14.000 -8.000 -11.000 -11.000 -11.000
Driftsresultat -14.000 -8.000 -11.000 -2.000 3.000
Finansinntekter 0 4.000 6.000 0 0
Finanskostnader -30.000 -1.000 0 0 0
Finans -30.000 3.000 6.000 0 0
Resultat før skatt -44.000 -4.000 -5.000 -2.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -44.000 -4.000 -5.000 -2.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.049.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.035.000 29.000 1.090.000 1.095.000 1.097.000
Sum eiendeler 1.035.000 1.078.000 1.090.000 1.095.000 1.097.000
Sum opptjent egenkapital 500.000 544.000 0 553.000 556.000
Sum egenkapital 1.035.000 1.079.000 1.083.000 1.088.000 1.091.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 6.000 6.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.035.000 1.079.000 1.089.000 1.094.000 1.097.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 9.000 14.000
Driftsinntekter 0 0 0 9.000 14.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -3.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -5.000 -11.000 -11.000 -11.000
Driftskostnader -14.000 -8.000 -11.000 -11.000 -11.000
Driftsresultat -14.000 -8.000 -11.000 -2.000 3.000
Finansinntekter 0 4.000 6.000 0 0
Finanskostnader -30.000 -1.000 0 0 0
Finans -30.000 3.000 6.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -44.000 -4.000 -5.000 -2.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.049.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 1.049.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 1.019.000 0 0 0 0
Kasse, bank 16.000 29.000 1.090.000 1.095.000 1.097.000
Sum omløpsmidler 1.035.000 29.000 1.090.000 1.095.000 1.097.000
Sum eiendeler 1.035.000 1.078.000 1.090.000 1.095.000 1.097.000
Sum opptjent egenkapital 500.000 544.000 0 553.000 556.000
Sum egenkapital 1.035.000 1.079.000 1.083.000 1.088.000 1.091.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 6.000 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 6.000 6.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 1.035.000 1.079.000 1.089.000 1.094.000 1.097.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.035.000 29.000 1.084.000 1.089.000 1.091.000
Likviditetsgrad 1 181.7 182.5 182.8
Likviditetsgrad 2 0 0 181.7 182.6 182.9
Soliditet 1 1 99.4 99.5 99.5
Resultatgrad -22.2 21.4
Rentedekningsgrad -0.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -1.4 -0.4 -0.5 -0.2 0.3
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex