Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Gayser Senior I AS
Juridisk navn:  Gayser Senior I AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70138493
C/O Erling Lars Grytten Aspegata 19A C/O Erling Lars Grytten Aspegata 19A Fax:
6005 Ålesund 6005 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Ålesund
Org.nr: 989234927
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ove L. Alnes
Regnskapsfører: Ingrids Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-46%
Egenkapital  
  
-4.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 27.000 50.000 41.000 102.000 190.000
Egenkapital: 3.143.000 3.293.000 4.304.000 4.973.000 6.099.000
Regnskap for  Gayser Senior I AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -21.000 -22.000 -22.000 -20.000 -26.000
Driftsresultat -21.000 -22.000 -22.000 -20.000 -26.000
Finansinntekter 48.000 72.000 64.000 122.000 216.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 48.000 72.000 64.000 122.000 216.000
Resultat før skatt 27.000 50.000 41.000 102.000 190.000
Skattekostnad -6.000 -12.000 -10.000 -28.000 -51.000
Årsresultat 21.000 38.000 31.000 74.000 138.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 500.000 500.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.830.000 3.267.000 5.027.000 6.211.000 6.958.000
Sum eiendeler 3.330.000 3.767.000 5.027.000 6.211.000 6.958.000
Sum opptjent egenkapital 1.843.000 1.993.000 3.004.000 3.673.000 4.799.000
Sum egenkapital 3.143.000 3.293.000 4.304.000 4.973.000 6.099.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 187.000 474.000 723.000 1.237.000 859.000
Sum gjeld og egenkapital 3.330.000 3.767.000 5.027.000 6.210.000 6.958.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -22.000 -22.000 -20.000 -26.000
Driftskostnader -21.000 -22.000 -22.000 -20.000 -26.000
Driftsresultat -21.000 -22.000 -22.000 -20.000 -26.000
Finansinntekter 48.000 72.000 64.000 122.000 216.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 48.000 72.000 64.000 122.000 216.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -170.000 -1.050.000 -700.000 -1.200.000 -800.000
Årsresultat 21.000 38.000 31.000 74.000 138.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 500.000 500.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 500.000 500.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 15.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.830.000 3.251.000 5.027.000 6.211.000 6.958.000
Sum omløpsmidler 2.830.000 3.267.000 5.027.000 6.211.000 6.958.000
Sum eiendeler 3.330.000 3.767.000 5.027.000 6.211.000 6.958.000
Sum opptjent egenkapital 1.843.000 1.993.000 3.004.000 3.673.000 4.799.000
Sum egenkapital 3.143.000 3.293.000 4.304.000 4.973.000 6.099.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 12.000 12.000 10.000 7.000
Betalbar skatt 6.000 12.000 10.000 28.000 51.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -170.000 -1.050.000 -700.000 -1.200.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 187.000 474.000 723.000 1.237.000 859.000
Sum gjeld og egenkapital 3.330.000 3.767.000 5.027.000 6.210.000 6.958.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.643.000 2.793.000 4.304.000 4.974.000 6.099.000
Likviditetsgrad 1 15.1 6.9 7 5.0 8.1
Likviditetsgrad 2 15.1 6.9 7 5.1 8.2
Soliditet 94.4 87.4 85.6 80.1 87.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.8 1.3 0.8 1.6 2.7
Signatur
28.04.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex