Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Geartech AS
Juridisk navn:  Geartech AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67151160
Lommedalsveien 230 Olav Ingstadsv 3 Fax: 67151161
1353 Bærums Verk 1351 Rud
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 976252578
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/8/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Narvesen Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.78%
Resultat  
  
-1613.33%
Egenkapital  
  
-55.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 26.019.000 27.325.000 32.412.000 49.254.000 30.316.000
Resultat: -1.542.000 -90.000 -1.144.000 1.723.000 415.000
Egenkapital: 1.232.000 2.774.000 2.864.000 3.858.000 2.749.000
Regnskap for  Geartech AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 26.019.000 27.325.000 32.412.000 49.254.000 30.316.000
Driftskostnader -26.521.000 -27.040.000 -32.283.000 -46.789.000 -29.172.000
Driftsresultat -502.000 284.000 129.000 2.464.000 1.144.000
Finansinntekter 355.000 508.000 -91.000 1.983.000 733.000
Finanskostnader -1.395.000 -882.000 -1.181.000 -2.725.000 -1.461.000
Finans -1.040.000 -374.000 -1.272.000 -742.000 -728.000
Resultat før skatt -1.542.000 -90.000 -1.144.000 1.723.000 415.000
Skattekostnad 0 0 0 -464.000 -12.000
Årsresultat -1.542.000 -90.000 -1.144.000 1.259.000 403.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 290.000 412.000 476.000 613.000 301.000
Sum omløpsmidler 17.690.000 23.746.000 30.124.000 40.226.000 17.097.000
Sum eiendeler 17.980.000 24.158.000 30.600.000 40.839.000 17.398.000
Sum opptjent egenkapital 232.000 1.774.000 1.864.000 2.858.000 1.749.000
Sum egenkapital 1.232.000 2.774.000 2.864.000 3.858.000 2.749.000
Sum langsiktig gjeld 2.061.000 2.130.000 2.194.000 2.256.000 2.000.000
Sum kortsiktig gjeld 14.688.000 19.253.000 25.542.000 34.725.000 12.648.000
Sum gjeld og egenkapital 17.981.000 24.157.000 30.600.000 40.839.000 17.397.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.847.000 27.088.000 32.225.000 49.254.000 30.314.000
Andre inntekter 173.000 237.000 187.000 0 2.000
Driftsinntekter 26.019.000 27.325.000 32.412.000 49.254.000 30.316.000
Varekostnad -19.076.000 -20.149.000 -24.989.000 -40.736.000 -22.494.000
Lønninger -4.484.000 -4.025.000 -3.847.000 -3.396.000 -3.325.000
Avskrivning -121.000 -112.000 -137.000 -87.000 -76.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.840.000 -2.754.000 -3.310.000 -2.570.000 -3.277.000
Driftskostnader -26.521.000 -27.040.000 -32.283.000 -46.789.000 -29.172.000
Driftsresultat -502.000 284.000 129.000 2.464.000 1.144.000
Finansinntekter 355.000 508.000 -91.000 1.983.000 733.000
Finanskostnader -1.395.000 -882.000 -1.181.000 -2.725.000 -1.461.000
Finans -1.040.000 -374.000 -1.272.000 -742.000 -728.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -150.000 0
Årsresultat -1.542.000 -90.000 -1.144.000 1.259.000 403.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 290.000 412.000 476.000 613.000 301.000
Sum varige driftsmidler 290.000 412.000 476.000 613.000 301.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 290.000 412.000 476.000 613.000 301.000
Varebeholdning 12.860.000 17.964.000 16.643.000 15.935.000 7.063.000
Kundefordringer 3.436.000 3.671.000 9.664.000 22.085.000 7.986.000
Andre fordringer 183.000 562.000 194.000 1.937.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.211.000 1.549.000 3.623.000 269.000 1.974.000
Sum omløpsmidler 17.690.000 23.746.000 30.124.000 40.226.000 17.097.000
Sum eiendeler 17.980.000 24.158.000 30.600.000 40.839.000 17.398.000
Sum opptjent egenkapital 232.000 1.774.000 1.864.000 2.858.000 1.749.000
Sum egenkapital 1.232.000 2.774.000 2.864.000 3.858.000 2.749.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.061.000 2.130.000 2.194.000 2.256.000 2.000.000
Leverandørgjeld 13.377.000 18.524.000 24.833.000 33.419.000 11.736.000
Betalbar skatt 0 0 0 464.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 817.000 319.000 300.000 300.000 427.000
Utbytte 0 0 0 -150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 493.000 410.000 409.000 392.000 473.000
Sum kortsiktig gjeld 14.688.000 19.253.000 25.542.000 34.725.000 12.648.000
Sum gjeld og egenkapital 17.981.000 24.157.000 30.600.000 40.839.000 17.397.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.002.000 4.493.000 4.582.000 5.501.000 4.449.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.6 0.7 0.8
Soliditet 6.9 11.5 9.4 9.4 15.8
Resultatgrad -1.9 1 0.4 5.0 3.8
Rentedekningsgrad -0.4 0.3 0.0 1.6 1.3
Gjeldsgrad 13.6 7.7 9.7 9.6 5.3
Total kapitalrentabilitet -0.8 3.3 0.1 10.9 10.8
Signatur
14.01.2013
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER
FOR SEG,
ELLER TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex