Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Geir Helland AS
Juridisk navn:  Geir Helland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22338065
St Olavs Gate 7 St Olavs Gate 7 Fax: 22338061
0165 Oslo 165 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930214191
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/17/1981
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.27%
Resultat  
  
107.8%
Egenkapital  
  
65.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 984.000 825.000 861.000 733.000 661.000
Resultat: 293.000 141.000 257.000 -11.000 30.000
Egenkapital: 570.000 344.000 376.000 119.000 183.000
Regnskap for  Geir Helland AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 984.000 825.000 861.000 733.000 661.000
Driftskostnader -692.000 -684.000 -604.000 -744.000 -631.000
Driftsresultat 292.000 141.000 257.000 -11.000 30.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 293.000 141.000 257.000 -11.000 30.000
Skattekostnad -67.000 -34.000 0 0 0
Årsresultat 226.000 107.000 257.000 -11.000 30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 747.000 623.000 395.000 327.000 304.000
Sum eiendeler 747.000 623.000 395.000 327.000 304.000
Sum opptjent egenkapital 419.000 193.000 225.000 -31.000 33.000
Sum egenkapital 570.000 344.000 376.000 119.000 183.000
Sum langsiktig gjeld 0 12.000 0 0 -70.000
Sum kortsiktig gjeld 177.000 267.000 18.000 208.000 191.000
Sum gjeld og egenkapital 747.000 623.000 394.000 328.000 305.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 984.000 825.000 818.000 733.000 661.000
Andre inntekter 0 0 43.000 0 0
Driftsinntekter 984.000 825.000 861.000 733.000 661.000
Varekostnad 0 0 -70.000 -113.000 -40.000
Lønninger -554.000 -554.000 -434.000 -497.000 -480.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -138.000 -130.000 -100.000 -134.000 -111.000
Driftskostnader -692.000 -684.000 -604.000 -744.000 -631.000
Driftsresultat 292.000 141.000 257.000 -11.000 30.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 226.000 107.000 257.000 -11.000 30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 131.000 137.000 133.000 145.000 93.000
Andre fordringer 12.000 12.000 0 20.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 603.000 473.000 262.000 162.000 175.000
Sum omløpsmidler 747.000 623.000 395.000 327.000 304.000
Sum eiendeler 747.000 623.000 395.000 327.000 304.000
Sum opptjent egenkapital 419.000 193.000 225.000 -31.000 33.000
Sum egenkapital 570.000 344.000 376.000 119.000 183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 12.000 0 0 -70.000
Leverandørgjeld 1.000 3.000 0 76.000 48.000
Betalbar skatt 67.000 34.000 0 -15.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 53.000 61.000 18.000 83.000 15.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 170.000 0 63.000 110.000
Sum kortsiktig gjeld 177.000 267.000 18.000 208.000 191.000
Sum gjeld og egenkapital 747.000 623.000 394.000 328.000 305.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 570.000 356.000 377.000 119.000 113.000
Likviditetsgrad 1 4.2 2.3 21.9 1.6 1.6
Likviditetsgrad 2 4.2 2.3 21.9 1.6 1.6
Soliditet 76.3 55.2 95.4 36.4 60.2
Resultatgrad 29.7 17.1 29.8 -1.5 4.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.8 0 1.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 39.2 22.6 65.2 -3.4 9.9
Signatur
08.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex